UOKIK o cenach jabłek: Nie ma podstaw uzasadniających podejrzenie istnienia zmowywww.sadyogrody.pl/ LIR - 27 października 2020 10:28


Zdaniem Lubelskiej Izby Rolniczej podmioty skupujące jabłka wykorzystują fakt niezadowalających tegorocznych plonów i mogą uczestniczyć w zmowie cenowej. Zarząd LIR wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie i wyjaśnienie przyczyn obniżenia cen skupu jabłek.

UOKIK informuje, że analiza danych wtórnych wskazuje, że ceny jabłek w Polsce są wypadkową głównie uwarunkowań naturalnych, w tym sytuacji pogodowej rzutującej na wielkość i jakość plonów. Ceny są zróżnicowane w zależności od zapasów z poprzedniego sezonu, popytu, jakości i odmiany jabłek - ich przeznaczenia (deserowe czy do przetwórstwa), czy regionu kraju, miejsca, i poziomu sprzedaży tj. giełdy, targowiska, sklepy, sprzedaż hurtowa i sprzedaż detaliczna.

W bieżącym roku wraz z postępem przy zbiorach ceny jabłek zaczęły się obniżać - w drugiej połowie września notowano już ceny niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w skali kraju). Prawdopodobnie była to reakcja na wyższą podaż jabłek niż w zeszłym roku. 

UOKIK podaje, że przedmiotowe badanie rynku skupu i przetwórstwa owoców, w tym w szczególności jabłek, nie dostarczyło dowodów uzasadniających wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie praktyk ograniczających konkurencję związanych z ustaleniem cen skupu jabłek. Uwzględniając powyższe zaznaczyć należy, że UOKIK dostrzega problemy z którymi stykają się rolnicy w zakresie cen skupu owoców, jednakże szczegółowa analiza przekazywanych dotychczas sygnałów, nie dała podstaw uzasadniających podejrzenia istnienia zmowy.

W przesłanym piśmie czytamy, że sam fakt niskich cen skupu jabłek nie jest bowiem wystarczającą okolicznością do stwierdzenia realnego podejrzenia zmowy cenowej. W danej sytuacji może być to bowiem uzasadnione sytuacją na rynku, a zwłaszcza zwiększoną w danym okresie podażą przy relatywnie stałym popycie na jabłka lub ich przetwory (w tym zwłaszcza koncentraty).

PISMO W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ!