Jak wskazał w komunikacie UOKiK, Appol należy do chińskiego koncernu Zhonglu Fruit Juice, jednego ze znaczących producentów koncentratu jabłkowego na świecie. Z ustaleń UOKiK wynika, że w latach 2017-2019 spółka notorycznie zalegała z płatnościami wobec polskich dostawców jabłek.

"Spółka Appol w nieuczciwy sposób wykorzystywała swoją przewagę kontraktową wobec dostawców jabłek, opóźniając znacząco płatności za zrealizowane dostawy surowca na koncentrat jabłkowy" - zaznaczono w komunikacie.

"Umów należy dotrzymywać. Jeśli spółka Appol deklarowała zapłatę w ciągu maksymalnie 30 dni, wówczas dostawcy jabłek mieli pełne prawo oczekiwać, że w takim terminie otrzymają należne im pieniądze. Wielu z sadowników musiało jednak czekać znacznie dłużej" - wskazał cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Według szefa UOKiK to niedopuszczalne działanie i przejaw wykorzystywania przewagi kontraktowej przez producenta koncentratu jabłkowego. Dlatego nałożył na Appol karę w wysokości blisko 1,7 mln zł.

Jak wyjaśnił Urząd, przedsiębiorca zobowiązał się w umowach o dostawę na zapłatę pieniędzy, w zależności od rodzaju umowy, w ciągu maksymalnie 14 lub 30 dni. "W rzeczywistości płacił nawet po 90 dniach" - wyjaśnił UOKiK. Do największych opóźnień doszło w 2017 r. - dotyczyły ponad 70 proc. wszystkich transakcji. W kolejnych dwóch latach zaległości było mniej - ponad 37 proc. w 2018 i 17 proc. w 2019 r.

Appol Sp. z o.o. jest producentem zagęszczonych soków owocowych, soków NFC, naturalnych aromatów i suszu owocowego. Od momentu powstania zajmuje się przede wszystkim przetwórstwem owoców. Spółka wybudowała dwa zakłady produkcyjne - w Łąkcie Górnej, Opolu Lubelskim, a w 2011 r. do grupy dołączył przejęty Zakład Produkcji Koncentratów Owocowych w Potyczy od firmy Agropol (region grójecki).

To kolejna decyzja UOKiK dotycząca przetwórców owoców. We wcześniejszych rozstrzygnięciach nałożono sankcję w wysokości 8,3 mln zł na T.B Fruit. "Decyzja jest nieprawomocna, przedsiębiorca odwołał się do sądu" - przypomniał Urząd. Z kolei spółki Rauch, Real i Dohler dobrowolnie zmieniły zarzucane im nieuczciwe praktyki handlowe: skróciły terminy płatności i spłaciły zaległe należności - dodano.

UOKiK wskazał, że maksymalna kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym wynosi 3 proc. ubiegłorocznego obrotu przedsiębiorcy.

Urząd zachęca przedsiębiorców, rolników działających w branży rolno-spożywczej, by zgłaszali przypadki, w których duży kontrahent wykorzystuje swoją przewagę narzucając niekorzystne warunki współpracy. Nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego formularza: https://ankieta.uokik.gov.pl/formularz-zgloszenie-przewaga/.