Unijna definicja cydru nieprecyzyjna w oczach producentówsadyogrody.pl - 18 czerwca 2018 13:28


Termin „cydr” oznacza napój o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2 %
obj., ale nieprzekraczającej 8,5 % obj., uzyskiwany wyłącznie w wyniku fermentacji soku
jabłkowego lub gruszkowego lub obydwu tych soków i bez dodawania jakiegokolwiek innego
alkoholu lub napoju alkoholowego – tak brzmi definicja cydru w projekcie unijnej dyrektywy.

W ostatnich dniach maja Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy zmieniającej przepisy regulujące akcyzę od alkoholu. Projekt w założeniu miał wesprzeć producentów cydru i umożliwić redukcję podatku akcyzowego dla małych wytwórców, jednak producenci nie kryją swojego niepokoju. Duże wątpliwości budzi definicja cydru przedstawiona w projekcie.

 - Definicja ta jest napisana w sposób, który stwarza szerokie pole do interpretacji, co z punku widzenia przedsiębiorców jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem – zauważa Magdalena Zielińska, Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. - Problem stanowi fragment mówiący o tym, że cydr jest uzyskiwany wyłącznie w wyniku fermentacji soku, gdyż produkcja cydru jest bardziej złożonym procesem. Definicja czytana literalnie, wyklucza powszechnie stosowane praktyki technologiczne - mówi Magdalena Zielińska.

Duże obawy i negatywną opinię na temat koncepcji definicji wyrażają nie tylko polscy producenci cydru, ale również pozostali członkowie AICV (L'Association des Industries des Cidres et Vins de fruits de l'U.E.) – stowarzyszenia reprezentującego producentów cydrów i win owocowych krajów Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, do którego należy ZP PRW.

 - Zgłosiliśmy do Ministerstwa Finansów nasze obawy i wątpliwości. Zostały one przyjęte z dużym zrozumieniem. Jesteśmy więc przekonani, że nasze sprawy są w dobrych rękach i w czasie dyskusji nad projektem w Brukseli problem niefortunnego sformułowania definicji zostanie pozytywnie rozwiązany – dodaje Magdalena Zielińska.