Umowy kontraktacyjne: Przetwórcy kontra sadownicy

Autor: Aneta Gwara-Tarczyńska / www.sadyogrody.pl 11 grudnia 2019 11:30

Podczas V edycji konferencji Sady i Ogrody na sesji rynkowej został poruszony temat umów kontraktacyjnych. Zarówno przedstawiciel przetwórców - Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków - jak i sadowników - Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP - mógł wypowiedzieć się na temat szans i zagrożeń wynikających z zawierania tego typu umów.

Julian Pawlak, prezes KUPS tłumaczył, że z inicjatywy ministerstwa rolnictwa zostały podjęte pracę nad nowelizacją dwóch ustaw to znaczy ustawy o organizacji rynku rolnego i ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi. - Jest tam szereg zapisów, które zobowiązują strony do zawarcia tychże zapisów w umowach kontraktacyjnych. Często KUPS jest atakowani hasłami, że powinien kreować politykę skupową, ustalać ceny. Oskarża się nas często o zmowy skupowe. A my jesteśmy tylko stowarzyszeniem i naszą rolą jest postulowanie zmian w prawie, ocena aktów prawnych które są procedowane ale zwracamy również uwagę na zagrożenia jakie widzimy w potencjalnych zapisach, które mają się pojawić. Projekty o których już wspomniałem w tym momencie w zasadzie nie istnieją ale rząd polski skierował je do notyfikacji komisji europejskiej i jest duże prawdopodobieństwo, że w następnej kadencji zostaną przedstawione bez większych zmian - mówił. 

- Naszym zdaniem projekt nie bierze pod uwagę zasad wolnego rynku i struktury polskiego sadownictwa i jego wdrożenie w takiej postaci będzie obarczone bardzo dużym ryzykiem doprowadzenia do znacznego ograniczenia produkcji owoców i ograniczenia przetwórstwa w Polsce. Myślę, że przed nami mocna degradacja sadownictwa jeśli takie regulacje zostaną wprowadzone. Żadne państwa europejskie nie zdecydowało się na wprowadzenie tak daleko idących regulacji - przyznał Julian Pawlak. 

Prelegent skupił się krótko na dwóch elementach. - Inspiracją do powstania takiego projektu były niskie ceny w ubiegłym roku i chodziło głównie o załatwienie problemu cen. Ja nie twierdzę, że w ubiegłym roku ceny były dobre i jestem zadowolony z tych stawek. Jednak były takie jakie były i nie mogę ich kreować. Natomiast odgórne zagwarantowanie cen, opłacalności producenta niesie za sobą duże ryzyko. W projekcie jest zapisane, że minister będzie mógł określić ceny referencyjne raz w roku, na cały rok. Początkowo istniał zapis, że cena będzie ustalana dwa razy w roku, po czym ustalono, że jednak jeden raz. Po pierwsze taki zapis narusza swobodę umów, może wprowadzać duże zakłócenia na rynku, będzie sprzyjać importerom produktów rolnych, może prowadzić do niekontrolowanych nasadzeń bo jeżeli producenci zyskają gwarancję, że sprzedadzą za dobrą cenę, która zapewni im opłacalność to pewnie będą chcieli powiększać areał upraw. Będziemy mieć do czynienia z nadprodukcją i jeszcze większe trudności ze zbytem - skomentował. 

Według Pawlaka, potrzeby na owoce są różne – nie możemy ujednolicić ceny ponieważ wszystko się zmienia i poszerza. - Przetwórcy potrzebują owoce na koncentrat, do produkcji soków NFC, pod konkretne wymagania odbiorców. Owoce muszą mieć niską zawartość pestycydów – producenci ponoszą bardzo duże koszty żeby badać poszczególne partie ponieważ wiemy, ze nasze sadownictwo jest mocno rozdrobione, dostawy są niewielkie i trzeba badać praktycznie każdą beczkę koncentratu czy nie ma przekroczonych zawartości pestycydów bo może grozić nam skandal a konkurenci bardzo szybko wykorzystaliby każde nasze potknięcie - tłumaczył. 

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI