Ukraińskie śledztwo ws. przetwórcy owoców działającego także w Polscewww.sadyogrody.pl / informacja prasowa - 23 marca 2020 09:35


Właściciela T.B. Fruit oskarżono o próbę fikcyjnego bankructwa i uchylenia się od spłaty 250 mln euro kredytu. Należąca do Tarasa Barszczowskiego grupa przetwórstwa owoców zapewnia, że ukraińskie śledztwo nie zaszkodzi jej biznesowi w Polsce.

W dniu 15.02.20 r. Głównym Departamentem Śledczym Policji Ukrainy rozpoczęto dochodzenie karne w sprawie uchylenia się od spłaty kredytu przez spółki Jabłunewy Dar i Tank Trans, należące do grupy T.B. Fruit znanego na Ukrainie i w Polsce biznesmena Tarasa Barszczowskiego. Śledztwo zostało rozpoczęte na wniosek spółki Investohills Vesta, posiadającej prawa do uzyskania od spółek Jabłunewy Dar i Tank Trans należności według umów kredytowych między nimi a Delta Bankiem.

Całość sprawy nakreślił naszej redakcji Mykhailo Krasiuk reprezentujący spółkę inwestycyjną Investohills Vesta.

W roku 2015 ogłoszono upadłość Delta Banku, na ten czas jednego z trzech największych banków na Ukrainie. Wprowadzono tymczasową administrację, a kilka miesięcy później Narodowy Bank podejmuje decyzję o likwidacji Delta Banku. Fundusz gwarancyjny wypłaca pieniądze poszkodowanym klientom, w tym czasie, kiedy kredytobiorcy upadłego banku nie śpieszą się ze spłacaniem długów.

Jednym z kredytobiorców Delta Banku jest Taras Barszczowski, właściciel grupy T.B. Fruit. Należące do niego firmy Jabłunewy Dar i Tank Trans są winni banku ok. 250 mln euro. 7 listopada 2019 roku na otwartej aukcji prawo do roszczeń z tytułu zadłużenia firm Tarasa Barszczowskiego wykupuje firma inwestycyjna Investohills Vesta.

Zamiast wypłacić kredyt Barszczowski próbuje pozbyć się zadłużonych firm, w tym poprzez ogłoszenie upadłości za pomocą pozwów spółki siostrzanej.

Długi wyżej wymienionych firm w stosunku do Delta Banku były osobiście poręczone przez Tarasa Barszczowskiego. Zobowiązania właściciela grupy zostały uznane przez arbitraż. 12 marca 2020 roku stały Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inwestorów Ukrainy postanowił ściągnąć z Tarasa Barszczowskiego na korzyść Investohills Vesta należność w kwocie 75 mln euro — jako poręczyciela umowy kredytowej Delta Banku i Tank Trans.  

W swoim zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przedstawiciel Investohills Vesta opisuje mechanizm takiego bankructwa. Według niego, pomiędzy spółkami Jabłunewy Dar i T.B. Sad doszło do zawarcia prawdopodobnie fikcyjnych umów na zakup jabłek od 03.06.13 r. i 02.06.14 r.

W związku z domniemanym uchybieniem zobowiązaniom spółka T.B. Sad wnosi pozew do sądu. Sąd Gospodarczy Obwodu Lwowskiego w dniu 18.07.18 r. postanawia w pełni zaspokoić roszczenie. Powodem takiej decyzji, jak wynika z orzeczenia sądu, jest przyznanie długu przez przedstawicieli Jabłunewego Daru w pełnym zakresie pomimo upływu terminu przedawnienia. W aktach sprawy uwzględniono wyłącznie dokumenty sporządzone przez Jabłunewy Dar i T.B. Sad.

W listopadzie 2019 r. T.B. Sad składa wniosek do Sądu Gospodarczego Obwodu Lwowskiego o wszczęcie postępowania upadłościowego dla spółki Jabłunewy Dar na podstawie wyżej wymienionych umów.

Jabłunewy Dar i T.B. Sad są powiązanymi podmiotami prawnymi. Obie firmy wchodzą do grupy T.B. Fruit, której beneficjentem jest Taras Barszczowski. Założycielem, a do sierpnia 2016 r. beneficjentem T.B. Sad, również był Taras Barszczowski.

Ignorując fakt powiązania spółek 22 stycznia 2020 roku Sąd Gospodarczy Obwodu Lwowskiego postanawia otworzyć postępowanie upadłościowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Jabłunewy Dar oraz wprowadzić moratorium na zaspokojenie roszczeń innych wierzycieli spółki, w tym Investohills Vesta.

Zdaniem Investohills Vesta utworzenie sztucznego długu między powiązanymi spółkami jest prawdopodobnie spowodowane faktem, że pod koniec 2014 r, przed wejściem do Delta Banku administracji tymczasowej, Taras Barszczowski próbował umorzyć kredyty poprzez potrącenie roszczeń wzajemnych. Orzeczenia sądów instancji pierwszej, apelacyjnej i kasacyjnej uznali takie działanie za niezgodne z prawem. W świetle tych orzeczeń kierownictwo grupy T.B. Fruit mogło zdecydować się na stworzenie warunków sztucznego bankructwa w celu uniknięcia spłaty długów.

Na łamach “Pulsu Biznesu”, należąca do Tarasa Barszczowskiego grupa przetwórstwa owoców zapewnia, że ukraińskie śledztwo nie zaszkodzi jej biznesowi w Polsce. I odpiera zarzuty Investohills Vesta.

Poprzez spółkę T.B Fruit Polska Taras Barszczowski prowadzi aktywną działalność w Polsce, posiada dwa zakłady przetwórstwa owoców w Dwikozach i Annopolu oraz buduje trzeci — w Brzostowcu koło Mogielnicy w województwie mazowieckim. Nowy zakład ma kosztować 45 milionów euro i ma być jedną z największych przetwórni owoców i jagód w kraju.