Udział europejskich jabłek do przetwórstwa ma wzrosnąć o 30 proc.www.ec.europa.eu - 22 grudnia 2021 15:33


Komisja Europejska w raporcie wskazała, że udział unijnej produkcji jabłek dla przetwórstwa ma wzrosnąć o 30% w latach 2021/22.

Z krótkoterminowych prognoz Komisji Europejskiej dla krajów Unii Europejskiej z października wynika, że produkcja jabłek w UE wzrośnie o 10% do 12,5 mln t w 2021/22 (+8% w porównaniu do średniej 5-letniej).

Unijny udział jabłek do przetwórstwa

W przypadku produkcji dla przemysłu przetwórczego przewiduje się wzrost o 30% w latach 2021/22, ze względu na wysoką dostępność jabłek i niskie ceny.