Skup jabłek przemysłowych z dopłatą prawie zakończony

Autor: ARiMR 20 czerwca 2022 10:35

Skup jabłek przemysłowych z dopłatą prawie zakończony Skup jabłek przemysłowych z dopłatą prawie zakończony/ fot.shutterstock.com

Od początku uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” do zakładów przetwórczych trafiło 169 886 806,40 kg jabłek.

Od początku uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”, czyli od 2 maja 2022 r. do 16 czerwca 2022 r., do zgłoszonych do ARiMR zakładów przetwórczych trafiło 169 886 806,40 kg jabłek, co stanowi 84,94% puli jabłek objętych tym wsparciem.

Wycofanie jabłek z dopłatą tylko do 30 czerwca

Ostateczny termin na składanie wniosków o udzielenie takiej pomocy upływa 30 czerwca 2022 r.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta jabłek czy organizacji producentów.

Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową. Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw, niebędący członkami organizacji producentów. Zatem, indywidualnie wnioskować o przyznanie pomocy mogą wyłącznie producenci rolni niezrzeszeni w organizacji producentów owoców i warzyw. W przypadku gdy dany producent jabłek jest członkiem organizacji producentów, wnioskować o pomoc może tylko i wyłącznie przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw.

Gdy o wsparcie starają się rolnicy indywidualni, istotne jest by realizowali co najmniej jedno z 11 działań prośrodowiskowych wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy. Może to być np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.

Pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI