Sandomierski Związek Ogrodniczy apeluje o zaprzestanie zbiorów i sprzedaży owocówsadyogrody.pl/ZSRP - 09 lipca 2018 10:49


- Zwracamy się z apelem do wszystkich sadowników w całym kraju o powstrzymanie się od zbiorów i dostarczania do przetwórstwa owoców czarnej porzeczki, wiśni, malin i jabłek przemysłowych do odwołania - informuje Sandomierski Związek Ogrodniczy.

Sytuacja na rynku owoców robi się coraz bardziej napięta. Jak czytamy na stronie Związku Sadowników RP, Sandomierski Związek Ogrodniczy podczas zebrania protestacyjnego Sadowników Regionu Świętokrzyskiego utworzył apel, w którym nawołuje sadowników do zaprzestania zbioru i sprzedaży owoców do zakładów przetwórczych.

Regionalny Komitet Protestacyjny Sadowników wyłoniony podczas zebrania protestacyjnego w Samborcu (w dn. 08.07.18) przekazał Ministrowi Ardanowskiemu przyjęte przez zgromadzonych żądania.

Oto one:

- Żądamy podwyższenia cen za owoce kierowane do przetwórstwa do poziomu gwarantującego co najmniej zwrot kosztów produkcji;

- Żądamy wprowadzenia obowiązkowych umów kontraktacyjnych zawieranych przez zakłady przetwórcze z rolnikami przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego z określoną ilością, terminem dostawy i ceną gwarantującą pokrycie kosztów produkcji oraz odpowiedni zysk gwarantujący odtworzenie produkcji na kolejny sezon;

- Żądamy natychmiastowego podjęcia działań przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (Antymonopolowy)  zmierzających do  potwierdzenia ewidentnej zmowy cenowej zakładów przetwórstwa produktów ogrodniczych  i ukarania  ich po  stwierdzeniu  uprawiania  zachowań monopolistycznych;

- Zgromadzeni stanowczo protestują przeciw niekontrolowanemu importowi  produktów, które poddawane są  przetwarzaniu w polskich zakładach przetwórczych i  eksportowane  na inne rynki pod marką polską często po zmieszaniu z krajowym surowcem. Przynosi  to ewidentne straty  polskim producentom,  których produkty poddawane są rygorystycznej kontroli w przeciwieństwie do  importowanych z zagranicy. Podobny proceder dotyczy również produktów do konsumpcji;

- Zwracamy się z apelem do wszystkich sadowników w całym kraju o powstrzymanie się od zbioru i dostarczania do przetwórstwa owoców czarnej porzeczki, wiśni, malin i jabłek przemysłowych do odwołania.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o niezwłoczne podjęcie działań w celu zrealizowania postulatów podjętych przez Regionalny Komitet Protestacyjny Sadowników w dniu 8 lipca 2018 roku w Samborcu. Oczekujemy pozytywnej odpowiedzi do dnia 17 lipca br. Pismo o powyższej treści przekazane jest do Zakładów Przetwórczych w regionie, do prowadzących punkty skupu oraz Związku Sadowników RP.

W przypadku braku reakcji ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na postulaty, Regionalny Komitet Protestacyjny Sadowników podejmie bardziej radykalne działania jak: pikiety, manifestacje przed ministerstwem, blokady dostaw do zakładów przetwórczych oraz blokady dróg.