Rynek mrożonek: Niski popyt na warzywa i ziemniakiAgro Nawigator - 25 listopada 2020 13:35


Niski popyt na warzywa mrożone i ziemniaki, w tym frytki, spowodowany jest mniejszym zapotrzebowaniem w sektorze HoReCa. Według NEPG popyt na ziemniaki w przetwórstwie jest o 15% niższy niż przed pandemią – poinformowano w publikacji Agro Nawigator Banku PKO BP.

Według GUS, produkcja mrożonych warzyw w Polsce w 3q20 w firmach dużych zmalała o 11% r/r (wobec spadku o 9% r/r w 2q20), z czego we wrześniu o 15% r/r. Wrzesień, obok października jest miesiącem o największym wolumenie produkcji mrożonych warzyw w kraju. W warunkach wzrostu podaży warzyw gruntowych w Polsce (wg przedwynikowego szacunku GUS zbiory w 2020 wzrosną o 4% r/r), mniejsza produkcja mrożonek może sugerować utrzymywanie się niskiego popytu na te produkty w warunkach ograniczenia, z powodu pandemii, działalności sektora food service. Relatywnie większy spadek eksportu mrożonych warzyw z Polski w sez. 2019/20 (-20 tys. t) wobec spadku produkcji (-10 tys. t) wskazywać może także na nieznacznie wyższy poziom zapasów mrożonych warzyw z sez. 2019/20.

Ceny warzyw do przetwórstwa w niektórych przypadkach istotnie zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego. Według MRiRW przeciętna cena skupu cebuli obranej w październiku zmalała o 53% r/r, marchwi na kostkę o 8% r/r. Niższe są także ceny mrożonek, m.in. mrożonej cebuli o 12,3% r/r (dane dla 14 listopada, za IHS Markit).

Spadek popytu dotknął też w istotny sposób sektor przetwórstwa ziemniaków. Według Eurostatu, od stycznia od sierpnia polski eksport mrożonych, przetworzonych ziemniaków (CN200410), obejmujący m.in. frytki, zmalał aż o 21,4% r/r w ujęciu wolumenowym. Mimo, że po głębokim spadku w 2q20 (-45% r/r) dane dla lipca i sierpnia wskazywały na nieznaczne ożywienie, to wciąż sprzedaż pozostawała niższa niż przed rokiem (-10,6%). Stowarzyszenie NEPG (NorthWestern European Potato Growers) w październiku szacowało, że z powodu COVID-19, popyt na ziemniaki do przetwórstwa w krajach Europy Zachodniej jest niższy o 15% w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Jest to istotny, obok wzrostu podaży w kraju, czynnik spadków cen ziemniaków w przetwórstwie. Według GUS przeciętna cena skupu ziemniaków we wrześniu wynosiła 32,48 zł/dt i była niższa o 23% r/r.