Rynek koncentratu jabłkowego znajduje się pod presją wysokiej podażyAneta Gwara/www.sadyogrody.pl - 26 stycznia 2017 11:15


Rynek zagęszczonego soku jabłkowego znajduje się pod presją relatywnie wysokiej podaży na świecie, w tym głównego konkurenta Polski – Chinach. Zgodnie z prognozami USDA, ze względu na wzrost zbiorów, w Chinach w sezonie 2016/17 do przetwórstwa mogło trafić ok. 10 proc. jabłek więcej niż przed rokiem, co wspierało wzrost produkcji koncentratu w tym kraju - mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynku rolno-spożywczego banku PKO BP.

Jak mówi, wysoka, choć nieco niższa niż przed rokiem ze względu na spadek zbiorów, może być również produkcja w UE-28. USDA szacuje, że łącznie w Unii do przetwórstwa w krajach Wspólnoty zostanie skierowanych 3,82 mln t jabłek – zaledwie o 0,8 proc. mniej niż przed rokiem.

- Produkcję w Polsce wspiera wysoka podaż jabłek oraz nie najlepsza koniunktura na rynku owoców deserowych. Dodatkowo, ze względu na relatywnie wysoką produkcję w sezonie poprzednim i niższy rok do roku eksport, prawdopodobnie wysokie były również zapasy zagęszczonego soku jabłkowego na początku sezonu 2016/17 - tłumaczy. 

Dziwulski przyznaje, że to wszystko miało odzwierciedlenie w spadkach cen skupu jabłek do przetwórstwa. Według IERiGŻ-PIB w drugiej połowie 2016 r. wyniosła ona średnio 0,29 zł/kg i była o 33 proc. niższa r/r.

Na rynku europejskim widać pewne ożywienie w handlu zagęszczonym sokiem jabłkowym. - Od początku bieżącego sezonu wysoka jest dynamika eksportu do USA. Wynika ona jednak nie tyle ze wzrostu popytu na tym rynku, co z korzystnej z punktu widzenia amerykańskich odbiorców oferty cenowej w Europie, wzmacnianej osłabieniem się euro wobec dolara w 4 kwartale 2016 r. Eksport z UE-28 w pierwszych pięciu miesiącach sezonu (lipiec-listopad) do USA wzrósł o 130 proc. do 19,4 tys. t. Przeciętna cena koncentratu w eksporcie z UE-28 do USA w listopadzie 2016 r. obniżyła się natomiast o 22 proc. w porównaniu do zeszłego roku - mówi ekspert. 

- Łącznie kraje Unii Europejskiej w pierwszych pięciu miesiącach sezonu wyeksportowały 48 tys. t koncentratu tj. o 47 proc. więcej niż przed rokiem. Z tego eksport z Polski do krajów UE wzrósł o 73 proc. do 14,9 tys. t - podsumował Mariusz Dziwulski.