Jak przekazał nam jeden z punktów skupu jabłek przemysłowych, przetwórnia z Kozietuł rozesłała do swoich dostawców wiadomość o gwarantowanej najniższej cenie przemysłu na najbliższy sezon.

Najniższe ceny jabłek w skupach

Opierając się na słowach informatora, przetwórnia gwarantuje najniższą cenę na zbliżający się sezon jabłek przemysłowych na poziomie 20 groszy za kg. Oznacza to, że skupy nie otrzymają niższej stawki niż 0,20 zł za kilogram jabłek przemysłowych dostarczanych na przetwórnie.

Podobną informację podał jeden z zakładów spod Sandomierza, który w wysokości 15 groszy. Zakład zapewnia, że przemysł nie będzie miał niższej ceny.

W branży spekuluje się także, o górnej cenie dla jabłek przemysłowych.  Według informatora, cena dla jabłka przemysłowego na ten sezon ma nie przekroczyć poziomu 30-40 groszy loco na zakładzie.

Po odliczeniu marży skupu sami możemy się domyśleć - niestety - jaka może być maksymalna cena jabłka przemysłowego dla sadownika.

Są to spekulacje i trzeba zaznaczyć, że ustalane przez zakład stawki minimalne często nie mają wiele wspólnego z sytuacją na rynku, czy też rzeczywistym popytem na surowiec.