Prezes Bakallandu o planowanych inwestycjach i komunikacji z konsumentamiwww.sadyogrody.pl/ www.portalspozywczy - 07 września 2017 13:53


- W ostatnich trzech latach na inwestycje w środki trwałe Bakalland wydał ponad 50 mln złotych. Wiele z tych inwestycji dotyczyło automatyzacji produkcji, szczególnie pakowania. - Dodatkowo inwestowaliśmy istotne sumy w promocję naszych marek, w sumie na porównywalnym poziomie do inwestycji w środki trwałe. Efekty są, bo rozpoznawalność spontaniczna marki Bakallland jest na poziomie ponad 90 proc. - zapewnia Marek Moczulski, prezes zarządu Bakallandu.

- Zrewitalizowaliśmy markę Delecta zmieniając jej szatę graficzną oraz wzmocniliśmy przekaz do konsumentów, czego efekty już widać. Jesteśmy na etapie końcowym cyklu inwestycyjnego w zakładzie w Janowie. Jeśli chodzi o inwestycje w marki, to będziemy kontynuować wydatki na rzecz dalszego umocnienia naszych brandów - wylicza prezes Bakallandu.

I dodaje, że w ostatnich kilku latach nastąpiły wręcz tektoniczne zmiany w sposobie komunikacji z konsumentami. Internet, digital media, etc. zmienia diametralnie sposoby działania działu marketingu. Firmy starają się wykorzystywać narzędzia, które są dostępne. Social media są istotnym kanałem komunikacji z konsumentami.

- Mierzenie skuteczności działań marketingowych jest możliwe, jednakże w wielu przypadkach nie ma prostej korelacji pomiędzy komunikacją a ilością sprzedanych produktów. Mamy pozytywną dynamikę w sprzedaży. Byłbym jednak ostrożny z przypisywaniem tych wyników do jakichś konkretnych działań w social media. Powiedziałbym raczej, że jest to wspólny wynik dobrych działań działu sprzedaży jak i marketingu, w tym też aktywności w social media - dodaje Marek Moczulski.