Na Lubelszczyźnie powstanie nowoczesny zakład przetwórstwa ziemniaków?www.sadyogrody.pl/ LIR - 03 marca 2021 12:29


W dniu 17 lutego br. z inicjatywy wicemarszałka województwa lubelskiego, Zbigniewa Wojciechowskiego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się spotkanie dotyczące planowanej inwestycji polegającej na budowie zakładu przetwórstwa ziemniaków - informuje Lubelska Izba Rolnicza.

Spotkanie otworzył Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego, który podkreślił znaczenie projektu inwestycyjnego dla rozwoju gospodarki i rolnictwa województwa lubelskiego, polegającego na budowie zakładu przetwórstwa ziemniaków.

Wicemarszałek w swoim wystąpieniu przedstawił potencjał gospodarczy województwa, które z racji swojego położenia stanowi drzwi do Europy, jak również przedstawił Lubelszczyznę jako region o znaczącej roli w sektorze rolniczym. Współgospodarzem spotkania był Vladyslav Rtishchev, konsul honorowy Republiki Korei we Lwowie, który przedstawił założenia przedsiębiorstwa koreańskiego.

Firma z Korei Południowej zwróciła się z prośbą do Konsula o przeprowadzenie wstępnych rozmów w sprawie możliwości przeprowadzenia projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie zakładu przetwórstwa ziemniaków oraz produkcji skrobi i innych produktów pochodnych. Wartość projektu inwestycyjnego szacowna jest wstępnie na 30 mln USD. Konsul podkreślił, iż rozważane są 2 lokalizacje na budowę zakładu: Niemcy i Polska (Lubelszczyzna). W swym wystąpieniu przedstawił także podstawowe parametry dotyczące projektu tj. przetwórstwo ziemniaków – 172 000 ton rocznie.