Eksport mrożonych malin z Polski 

Z danych GUS wynika,  że wolumen polskiego eksportu mrożonych malin w 3 kw.21-1 kw.22 utrzymał się na zbliżonym poziomie co przed rokiem (-0,2% r/r) choć jego wartość, z uwagi na wzrost cen (z 2,14 EUR/kg go 4,22 EUR/kg) wzrosła blisko 2-krotnie.

- Dynamika polskiego eksportu malin mrożonych, mimo nienajwyższej podaży w kraju (spadek zbiorów i niskie zapasy), była wysoka szczególnie w pierwszej części sezonu. Z danych GUS wynika, że w 2 kwartale 2021 r. eksport wzrósł wolumenowo o blisko 11% r/r. Wskazywało to na wysokie zapotrzebowanie na mrożone maliny na rynku unijnym w warunkach spadku dostaw z Serbii. Jednak 1 kwartale 2022 roku przyniósł już spadek polskiego eksportu o prawie 20% r/r,  o czym zadecydować mogły narastające ograniczenia podażowe (malejące zapasy) - tłumaczy ekspert. 

Przeczytaj o aktualnych cenach malin: Ceny malin powoli spadają. Popyt wzrośnie ?

Import mrożonych malin 

- Jednocześnie dane Eurostatu wskazują, że unijny import mrożonych malin z Serbii w 3 kw. 21 - 1 kw. 22 zmniejszył się o 15% r/r, na co wpłynęła znacząco uszczuplona przez ubiegłoroczną suszę, podaż w tym kraju. - W trendzie wzrostowym utrzymywał się wciąż import z Ukrainy. W pierwszych trzech kwartałach sezonu zwiększył się o 63% r/r. Co ciekawe, wojna nie osłabiła znacząco dynamiki unijnego importu z Ukrainy w pierwszych tygodniach jej trwania. W marcu (za Eurostat) wzrósł on w ujęciu wolumenowym o 67% r/r - tłumaczy Mariusz Dziwulski. 

Jego zdaniem, warto zwrócić uwagę na Maroko, które zwiększa intensywnie dostawy mrożonych malin do UE w ostatnich latach. W 3kw.21 - 1kw.22 wolumen dostaw z tego kraju wzrósł 2,4-krotnie w relacji rocznej, a dostawy z tego kraju stanowiły już 8% unijnego importu mrożonych malin z krajów trzecich wobec ok. 3% przed dwoma laty. 

Cena skupu malin w Serbii 

IHS Markit wskazuje że tegoroczna cena skupu malin w  Serbii, została przedsezonowo „ustalona” w zależności od odmiany na 450-480 RSD/kg za owoce klasy I, co odpowiada 17,5-18,7 zł/kg. - Główną przyczyną wysokich cen są mniejsze zapasy mrożonych malin na świecie, niemniej, produkcja w Serbii może być również mniejsza od potencjału z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe odnotowane zimą, uszkodzenia po opadach gradu w niektórych regionach w maju tego roku oraz nienajlepszy stan serbskich plantacji malin po ubiegłorocznej suszy. Oczekiwania producentów tych owoców względem cen były również wysokie z uwagi na rosnące koszty, m.in. pracy czy też nawozów - przyznaje ekspert banku PKO BP. 

Ceny skupu malin w Polsce 

Wysokie ceny malin wskazywać mogą na utrzymanie wysokiego poziomu cen również w Polsce. W 2021 przeciętna cena skupu malin do przetwórstwa wyniosła 15,2 zł/kg, co oznaczało 2-5 krotny wzrost w stosunku do 2020. Niemniej decydujący wpływ na ceny będzie miała produkcja w Polsce uzależniona od czynników pogodowych.

- Brak jest doniesień o istotnych stratach w przezimowaniu oraz stratach przymrozkowych wiosną, choć GUS wskazuje, czynnikiem ograniczającym owocowanie na pędach dwuletnich mogą być uszkodzenia powstałe w ubiegłym roku w wyniku intensywnych opadów gradu. Dodatkowym ryzykiem jest susza, którą stwierdzono w przypadku krzewów owocowych (za IUNG), choć jej zasięg zmniejszył się w dwóch pierwszych okresy raportowania na przełomie maja i czerwca - komentuje Mariusz Dziwulski.