Liczba gospodarstw ekologicznych spada, ale rośnie ich areał oraz wydajność produkcjiFarmer.pl - 14 grudnia 2020 11:28


W 2019 roku w naszym kraju znajdowało się 15,3 tys. gospodarstw ekologicznych. To o 20% mniej niż rok wcześniej – wynika z danych GUS. Najwięcej gospodarstw ekologicznych mają województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i mazowieckie. W sumie te trzy regiony odpowiadają za niemal 45% wszystkich gospodarstw ekologicznych w Polsce.

Eksperci Farmy Świętokrzyskiej zwracają uwagę, że chociaż liczba gospodarstw ekologicznych w naszym kraju spada, ich areał oraz wydajność produkcji rosną. W 2019 roku powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wynosiła 507,6 tys. ha, co oznacza wzrost o niemal 5% w porównaniu do poprzedniego roku.

Z danych Eurostatu podsumowujących 2018 rok wynika, że w Unii Europejskiej udział gospodarstw ekologicznych w ogólnym areale rolnym wynosi 7,5%. Dominuje pod tym względem Austria (24,1%), następnie Estonia (20,6%) oraz Szwecja (20,3%). Polska w tym zestawieniu znajduje się przy końcu stawki z udziałem na poziomie 3,3%. Warto jednak odnotować wzrost powierzchni ekologicznych użytków rolnych zanotowany w 2019 roku, co stanowi tendencję zgodną z tą obserwowaną na zachodzie Europy.

- Liczba gospodarstw rolnych, które są ekologiczne spada. Nie jest to jednak nic zaskakującego. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpił dynamiczny rozwój tego typu rolnictwa. W latach 2004-2013 liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji oraz powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wzrosły ponad siedmiokrotnie. Nie wszystkie jednak przetrwały próbę czasu. W latach 2014-2018 notowana była tendencja spadkowa. Teraz jednak widać rosnącą specjalizację i rozwój tych gospodarstw, które na rynku zostały. Ich liczba jest mniejsza, ale uprawiany przez nie areał rośnie. Zwiększa się również wydajność produkcji – ocenia Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Więcej na farmer.pl.

Produkty Eko dostępne w ofercie Giełdy Rolnej!