KUPS odpowiada dyrektorowi KOWR w sprawie zmiany stawki VAT na nektary i napojesadyogrody.pl/KUPS - 22 stycznia 2019 15:49


Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków przekazało swój komentarz odnośnie wypowiedzi Wojciecha Kędzi, dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Bydgoszczy, w której jako bardzo niewiarygodną odbiera przedstawioną przez Krajową Unię Producentów Soków prognozę spadku zapotrzebowania na surowce, w szczególności jabłka do produkcji soków, o 75% w związku z proponowanymi zmianami regulacji ustawowych.

Jak zaznacza Julian Pawlak, prezes zarządu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, w odniesieniu do wypowiedzi Wojciecha Kędzi, dyrektora oddziału terenowego KOWR w Bydgoszczy, Ministerstwo Finansów pracując nad nową matrycą VAT postanowiło zamienić jedną stawkę 5 proc. na soki, nektary i napoje owocowe lub warzywne o zawartości soku min. 20 proc. na trzy stawki (5 proc. dla soków, 8 proc. dla nektarów i 23 proc. dla napojów). - Oprócz efektów fiskalnych planowana podwyżka będzie miała tzw. niefiskalne skutki opodatkowania, w tym zmianę struktury konsumpcji. Ta zmiana wpłynie na zapotrzebowanie producentów na owoce i warzywa i nie można jej bagatelizować. Z wyliczeń do wstępnej propozycji resortu finansów wynika, że mówimy o spadku o 190 tys. ton surowca potrzebnego do produkcji nektarów i napojów. Jest to spadek o 75 proc. w porównaniu z obecną sytuacją - dodaje Pawlak.

Jak wyjaśnia Pawlak KUPS nigdy nie twierdził, że o 3/4 spadnie zapotrzebowanie na surowiec rolniczy do produkcji soków czy dla całej kategorii soki, nektary, napoje. - Wyliczenia spadku o 75% odnoszą się do rynku objętego planowanymi podwyżkami VAT czyli nektarów i napojów owocowych. Ilość 190 tys. ton została wyliczona na podstawie zawartości soku w nektarach i napojach owocowych, obliczeniu spadku sprzedaży tych kategorii na podstawie badań elastyczności cenowej oraz prognozie zmniejszenia zawartości soku w napojach - wyjaśnia.

- Szczegółowa analiza została przekazana do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort rolnictwa po zapoznaniu się z danymi popiera pozostawienie stawki 5 proc. na całą kategorię soków, nektarów i napojów owocowych - podkreśla Julian Pawlak, prezes KUPS.

Zdaniem KUPS, błędne jest również przekonanie, że spadek konsumpcji napojów i nektarów wpłynie pozytywnie na sprzedaż soków. Analizując rynek europejski (dane Canadean 2017 r.) należy odnotować, że mimo większej zamożności społeczeństwa spożycie soku na osobę jest porównywalne do rynku polskiego (Polska 15,5 l, UK 13,3 l, Francja 18 l). Spożycie nektarów jest 2 razy mniejsze, a spożycie napojów owocowych również odbiega znacząco od Polski (Polska 14,2 l, UK 8,2 l, Francja 9,8 l). Dane jednoznacznie wskazują, że mniejsze spożycie napojów nie przekłada się na większą konsumpcję soków.

- Przypominamy, że rynek, który wskutek tak drastycznego zwiększenia podatku VAT ucierpi - to 800 mln litrów nektarów i napojów owocowych. Chcemy podkreślić, jak duża ilość jabłek i innych owoców do produkcji tych wyrobów jest potrzebna. Podwyżki podatków zawsze mają konsekwencje i lekkomyślne jest bagatelizowanie utraty 190 tys. ton rynku zbytu dla rolników, już borykających się z problemem nadpodaży - zaznacza prezes Krajowej Unii Producentów Soków.

Przeczytaj także wypowiedź dyrektora bydgoskiego KOWR: Dyrektor KOWR: prognoza KUPS nt. spadku zapotrzebowania na owoce do produkcji soków niewiarygodna