Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 136 partii. Ze względu na niewłaściwy wygląd (obecne nieliczne suszone liście i kwiatostany lebiodki, dominujące rozdrobnione liście innych roślin) oraz nietypowy smak i zapach zakwestionowano 2 partie oregano (1,5% partii poddanych kontroli).

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 135 partiach, z czego 7 zakwestionowano (5,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. niepotwierdzenia tożsamości gatunkowej (obecność obcych części roślinnych lub cech diagnostycznych nietypowych dla danej przyprawy), niezgodnych z deklaracją poziomów parametrów (np. zawartości olejku eterycznego) i zaniżonej masy netto.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 219 partii, z czego w 55 stwierdzono nieprawidłowości (25,1%). Dotyczyły one m.in.:

- Stosowania nieprawidłowej nazwy, w tym m.in. nieadekwatnej do składu przyprawy albo zbyt ogólnej (tj. nieodzwierciedlającej części rośliny, z której otrzymano daną przyprawę).

- Braku informacji o zastosowanych procesach technologicznych (np. mieleniu) albo podania ich niezgodnie z prawdą (np. umieszczenie na opakowaniu znaku NMC dotyczącego sterylizacji parowej „Natural Microbiological Clean”, której dana przyprawa nie została poddana).

- Wprowadzania w błąd odnośnie składu wyrobu gotowego poprzez: brak wskazania w wykazie składników wszystkich użytych surowców lub wyszczególnienie ich w nieprawidłowej kolejności; umieszczanie na opakowaniach zdjęć przypraw, które nie występowały w danym produkcie; podanie deklaracji „produkt niskoprzetworzony” na mieszance przyprawowej zawierającej substancje dodatkowe.

- Podawania informacji o alergenach w nieprawidłowych sposób (np. braku ich wyróżnienia, wskazywania dodatkowych informacji poza wykazem składników).

- Sugerowania specjalnych właściwości danej przyprawy poprzez podawanie informacji typu „przyprawa naturalna” i „bez konserwantów”.

- Podawania niezgodnie z przepisami informacji o dacie minimalnej trwałości, warunkach przechowywania, ilości nominalnej i wartości odżywczej.