Kontrola jakości handlowej napojów winiarskich - jakie nieprawidłowości?

Autor: www.sadyogrody.pl/ IJHARS 09 marca 2021 10:02

Kontrola jakości handlowej napojów winiarskich - jakie nieprawidłowości? IJHARS przeprowadziła kontrolę jakości handlowej fermentowanych napojów winiarskich/ fot. shutterstock

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej fermentowanych napojów winiarskich (w tym cydru, miodów pitnych, aromatyzowanych napojów winnych owocowych i win owocowych). Objęto nią łącznie 55 podmiotów, w tym 31 sklepów i 24 producentów.

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 79 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 88 partiach, z czego 20 zakwestionowano (22,7%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. zawartości alkoholu i cukrów redukujących po inwersji oraz kwasowości ogólnej.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 121 partii, z czego w 8 stwierdzono nieprawidłowości (6,6%). Dotyczyły one m.in.:

- Podania niepełnej nazwy „… trunek z mniszka”, która była niewystarczająca dla właściwego określenia rodzaju produktu i oddania jego charakteru.
- Umieszczenia na wywieszce sklepowej informacji „Wino … 12% 900 ml” dla wyrobu będącego aromatyzowanym napojem winnym owocowym, która wprowadzała konsumenta w błąd odnośnie rodzaju produktu.
- Braku numeru identyfikacyjnego partii produkcyjnej.
- Podawania niezgodnie z przepisami informacji o zawartości alkoholu i ilości nominalnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRZETWÓRSTWO

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI