Iglotex zamyka zakład produkcyjny w Grudziądzuwww.sadyogrody.pl - 07 stycznia 2020 15:44


Zarząd Iglotex S. A. podjął trudną decyzję o zamknięciu zakładu produkcyjnego w Grudziądzu. i wprowadzi nowy model produkcji wyrobów na bazie warzyw i owoców.

Zarząd Iglotex S.A. podjął decyzję o zamknięciu zakładu produkcyjnego w Grudziądzu z końcem czerwca bieżącego roku. Równolegle, firma wprowadzi nowy, efektywniejszy model produkcji wyrobów na bazie warzyw i owoców.

- Decyzja ta nie zapadła z dnia na dzień – jest wynikiem wnikliwych analiz, które trwały od dłuższego czasu. Na skutek szeregu zmian, które w ostatnich latach zachodzą na rynku upraw warzyw i owoców oraz rosnących kosztów produkcji mrożonek – zakład produkcyjny w Grudziądzu był jedynym, nierentownym wśród fabryk Grupy Iglotex. Proces pogarszania się wyniku netto zakładu był obserwowany od kilku lat – komentuje Maciej Włodarczyk, prezes Iglotex S.A.

Zakład produkcyjny w Grudziądzu, przejęty przez Iglotex S.A. w 2007 roku – jako jedyny w Grupie Iglotex – specjalizował się w produkcji mrożonych warzyw i owoców, i o ile nie konkurował z innymi zakładami w Grupie Iglotex, gdzie były i są produkowane zupełnie inne kategorie produktów mrożonych (takie jak uszka, pierogi, frytki, pizza, zapiekanki), o tyle był zdecydowanie bardziej narażony na negatywne trendy rynkowe.

W ostatnich kilku latach na skutek długotrwałych susz w okresie letnim regularnie i w dużej skali malały zbiory warzyw i owoców, a – co za tym następowało – zakład w Grudziądzu mierzył się  z ograniczoną dostępnością oraz skokowo rosnącymi cenami wysokiej jakości surowców. Jednocześnie, istotnie rosły ceny energii. Ponadto od wielu lat zakład działał w bardzo rozdrobnionym, konkurencyjnym otoczeniu. Wszystko to, mimo podejmowanych przez zarząd Grupy działań naprawczych, uniemożliwiło poprawę wyników zakładu i przywrócenie jego rentowności.

- Dlatego podjęliśmy decyzję o zamknięciu zakładu i konsolidacji produkcji w oparciu o trzy zakłady produkcyjne Grupy, w tym dwa zakłady produkcyjne w Tarnowie oraz nowy zakład produkcyjny w Skórczu, którego pełne i regularne działanie rozpoczniemy w trzecim kwartale bieżącego roku. Decyzja o likwidacji zakładu w Grudziądzu jest dla nas trudna – szczególnie mając na uwadze utratę miejsca pracy przez naszych pracowników – jednak jedyna słuszna w kontekście efektywności prowadzonego biznesu. Zakład w Grudziądzu zakończy działalność z końcem czerwca bieżącego roku. Jednocześnie, chciałbym zapewnić, że realizacja kontraktów na rzecz naszych klientów nie będzie w żaden sposób zakłócona, wszystkie zamówienia będą realizowane terminowo, z gwarancją najwyższej jakości wytwarzanych produktów – komentuje Maciej Włodarczyk.

W 2019 roku w zakładzie produkcyjnym w Grudziądzu Iglotex zatrudniał 290 osób, przy czym kontrakty części pracowników, którzy byli zatrudnieni sezonowo, wygasły z końcem grudnia 2019 roku.

- Nasza firma stosuje zasadę odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i dotyczy to zwłaszcza naszych pracowników. Dlatego, po analizie możliwości wsparcia pracowników z Grudziądza, zaoferujemy miejsca pracy dla około sześćdziesięciu pracowników w nowym zakładzie produkcyjnym w Skórczu od lipca bieżącego roku. Pozostali pracownicy zakładu w Grudziądzu otrzymają wszelkie uposażenia/ odprawy wynikające z przepisów prawa i zawartych umów, a jednocześnie będziemy czynić starania, aby znaleźli oni zatrudnienie w innych zakładach w samym Grudziądzu i okolicy. Po wstępnym rozpoznaniu – wiemy już, że jest duże zapotrzebowanie na pracowników o tym profilu. W kontekście oddziału dystrybucyjnego, który został tymczasowo stworzony w Grudziądzu w czerwcu 2019 roku (po pożarze fabryki w Skórczu), zostanie on w całości przeniesiony do nowego oddziału dystrybucyjnego w Skórczu, którego uruchomienie jest planowane w czerwcu bieżącego roku – powiedział Maciej Włodarczyk.

Wraz z zamknięciem zakładu w Grudziądzu, Iglotex zakończy tak zwaną produkcję właściwą, która polegała na kontraktowaniu od miejscowych rolników świeżych warzyw i owoców, które – po stosownej obróbce – były mrożone, a następnie produkowano z nich różne linie produktów.

- Chcielibyśmy podkreślić, że nasi dostawcy – lokalni rolnicy –  mogą liczyć na nasze wsparcie. Będziemy starali się wspomóc ich, rekomendując współpracę z nimi na dostawy warzyw  i owoców okolicznym przedsiębiorstwom (przetwórniom i chłodniom), z którymi Iglotex będzie współpracował w związku z wdrożeniem nowego modelu produkcji mrożonek na bazie warzyw i owoców – zapewnia prezes.   

W oparciu o stałą analizę zmian na rynku mrożonych warzyw i owoców – Zarząd Iglotex S.A. podjął decyzję o zmianie modelu produkcji mrożonek z warzyw i owoców w ramach Grupy.

- Naszym celem jest istotne usprawnienie procesu produkcyjnego w ramach Grupy. Skupimy się na przetwarzaniu gotowych, wysokiej jakości warzyw i owoców mrożonych, które będziemy kontraktowali u zewnętrznych, sprawdzonych przetwórni i chłodni dla części linii produkcyjnych w nowym zakładzie produkcyjnym w Skórczu. Dodatkową gwarancją najwyższej jakości wytwarzanych produktów, z których Iglotex jest znany na rynku, będzie także rozwinięty i zaawansowany technologicznie system kontroli jakości surowców i całego procesu produkcji w nowym zakładzie w Skórczu. Precyzyjnie zaplanowana operacja zmiany modelu produkcyjnego w żaden sposób nie wpłynie na realizację kontraktów na rzecz naszych Klientów. W 100% zapewnimy kontynuację produkcji wyrobów z mrożonych warzyw i owoców, zarówno pod markami, których jesteśmy właścicielem, z marką “Proste Historie” na czele, jak też pod markami naszych klientów, dotychczas wytwarzanymi przez fabrykę w Grudziądzu – zapewnia Maciej Włodarczyk.