Iglotex inwestuje w nowy magazyn produkcyjnywww.sadyogrody.pl/ www.portalspozywczy.pl - 21 lutego 2020 14:42


Dekpol zawarł ze spółką Iglotex umowę o generalne wykonawstwo inwestycji produkcyjno-magazynowej w formule "zaprojektuj i wybuduj". Dekpol będzie generalnym wykonawcą budynku produkcyjno-magazynowego Iglotex w Skórczu o powierzchni netto 24 tys. m kw. wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku i parkingiem zewnętrznym.


Obiekt ma liczyć 24 tys. mkw. powierzchni netto. Dodatkowo Dekpol będzie odpowiedzialny za wykonanie instalacji wewnętrznych, zagospodarowania terenu przyległego do budynku i parkingu zewnętrznego.

Zakończenie realizacji inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w sierpniu 2020 r. przy czym umowa przewiduje możliwość przedłużenia daty zakończenia realizacji umowy w przypadkach w niej określonych.

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ok. 9 proc. przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r. powiększone o podatek VAT - podała spółka Dekpol w raporcie giełdowym.