Ceny za jabłko przemysłowe na przetwórni spadły. Mówi się, że cenę obniżyła przetwórnia Döhler. Czy jest to prawda? Jakie są obecnie ceny za jabłko przemysłowe na przetwórni ?

Każda firma realizuje swoją politykę cenową. My uważamy, że cena za jabłko przemysłowe przy obecnych rosnących kosztach produkcji jest jednak trochę za wysoka. Zaproponowaliśmy swoją cenę- 0,52 grosze. Rosnące koszty są główną przyczyną naszej obniżki cen.

Spekulacje stały się faktem. Spadły ceny jabłek przemysłowych

Czy możemy się spodziewać dalszych spadków ceny za jabłko do przemysłu, czy sytuacja jest raczej stabilna ?

Bardzo trudno jest to przewidzieć. Na ten moment naprawdę nie wiem jak ukształtuje się rynek. Wszystko zależy od podaży i popytu- jak zawsze na rynku. W tym momencie jest dosyć duża podaż jabłek do przetwórstwa

Wiele informacji z rynku mówi o tym, że popyt na koncentrat jabłkowy jest bardzo wysoki, tym samym zapotrzebowanie krajowych przetwórni na jabłko przemysłowe także jest wysokie. Jak to obecnie wygląda?

Nie znam sytuacji na innych przetwórniach, natomiast my nie widzimy aż tak dużego popytu na koncentrat, dlatego głównie produkujemy soki NFC. Być może inne przetwórnie realizują jeszcze kontrakty podpisane w starym roku i dlatego mówią o popycie i zapotrzebowaniu na jabłko. My na koncentrat aż tak dużego popytu nie odczuwamy, szczególnie za cenę, która wynika z tej ceny jabłek przemysłowych.

Na rynku świeżych jabłek notujemy zastój, do tej pory ceny za przemysł były nijako satysfakcjonujące dla sadowników. Obecna obniżka może rozczarowywać.

Obecnie podaż jabłka do przetwórstwa jest duża, bo cena za jabłko przemysłowe jest dosyć wysoka, natomiast z tego co słyszymy cena na jabłko konsumpcyjne nie jest zbyt atrakcyjna. Dlatego przetwórnie prawie bezpośrednio konkurują z rynkiem świeżym. Wydaje się wiec naturalnym, iż większym rozczarowaniem dla sadowników powinna być raczej cena jabłka deserowego.

My kupujemy tak naprawdę odpad z produkcji deserowej, gdzie ta cena za przemysł jest naprawdę wysoka. Uważam, że sadownicy produkujący jabłko deserowe to o jego cenę powinni się obecnie bardziej martwić.

 Dziękuję za rozmowę.