Ceny jabłek przemysłowych w drugiej połowie lipca niższe o 63% r/rAgro Nawigator - 01 sierpnia 2018 11:37


Brak przymrozków i dobre warunki podczas wegetacji spowodowały, że zbiory owoców w Polsce istotnie wzrosną. Według GUS produkcja jabłek w bieżącym sezonie wstępnie została oszacowana na 3,7 mln t (+51% r/r) i będzie o 2,6% wyższa w stosunku do poprzednio rekordowych w 2016 - podano w publikacji Agro Nawigator Banku PKO BP.

Do rekordowych poziomów wzrosną również zbiory malin (ponad 130 tys. t), wiśni (ponad 200 tys. t) oraz porzeczek czarnych (ok. 160 tys. t). Skala wzrostów jest główną przyczyną niskich cen owoców. Szacuje się, że część z nich (wiśnie oraz porzeczki czarne) nie zostanie zebrana z powodu historycznie niskich cen.

Według IERiGŻ-PIB w drugiej połowie lipca 2018 ceny wiśni do tłoczenia w skupach wynosiły nawet 0,40 zł/kg, a ceny loco zakład przetwórczy średnio 0,56 zł/kg (notowania z 23-24 lipca 2018), co było jednym z najniższych poziomów w ostatnim 15-leciu.

Wyższa produkcja jabłek na poziomie krajowym także będzie miała decydujący wpływ na obniżki ich cen. Pierwsze oznaki spadku widoczne są w skupie do sektorze przetwórstwa. Z danych IERiGŻ-PIB wynika, że ceny jabłek przemysłowych w drugiej połowie lipca 2018 kształtowały się na poziomie ~0,19 zł/kg loco zakład – niższym o 63% r/r. - informuje Agro Nawigator Banku PKO BP.