Ceny agrestu uzależnione są od wahań cen pozostałych owoców do przetwórstwaAneta Gwara-Tarczyńska/www.sadyogrody.pl - 24 czerwca 2019 10:35


Produkcja agrestu w Polsce silnie rozwijała się do połowy lat 90-tych, gdy osiągnęła poziom ponad 40 tys. t. Późniejszy okres to systematyczny spadek napędzany zmniejszającym się popytem na te owoce które wynikało ze zmian preferencji konsumentów i zwiększającą się ofertą innych owoców na rynku polskim. Według danych GUS w 2018 r. produkcja agrestu osiągnęła poziom 11,5 tys. t. Co prawda zbiory wzrosły w relacji do niekorzystnego, z uwagi na przymrozki, roku 2017 o 22%, lecz pozostały niższe o 6,5% w relacji do średniej w latach 2014-2016 - mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Mariusz Dziwulski, ekspert Departamentu Analiz Ekonomicznych w PKO Bank Polski.

Ekspert przyznaje, że mimo tego, ceny agrestu, według danych IERiGŻ-PIB, w 2018 r. osiągnęły historycznie niski poziom 0,50 zł/kg (spadek o 80% r/r). Jednym z czynników istotnie oddziałujących na obniżki była silna presja ze strony niskich cen pozostałych owoców.

- Prosta analiza statystyczna wskazuje, że wahania cen agrestu są uzależnione silniej od wahań cen pozostałych owoców do przetwórstwa niż od zmian produkcji agrestu w kraju. To może sugerować, że owoce te są w dużej mierze uzupełnieniem skupu bardziej popularnych owoców używanych w przetwórstwie. W warunkach niskiej podaży innych owoców wzrasta zapotrzebowanie na agrest. Dobrym przykładem może być 2011 r., gdy ceny skupu tych owoców istotnie wzrosły (+57% r/r) mimo zwiększenia jego produkcji o 3% - tłumaczy. 

Udział agrestu w produkcji owoców w Polsce to zaledwie 0,2%. Zdecydowaną większość zbiorów zagospodarowuje przemysł przetwórczy do produkcji mrożonek, kierowanych w głównej mierze na eksport.

Czynnikiem pozytywnym dla tego segmentu jest rosnąca sprzedaż zagraniczna. - Według danych Eurostat, unijny import produktów oznaczonych kodem CN08112090 (Owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki białe i agrest, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, niesłodzone, zamrożone), do którego klasyfikuje się głównie mrożony agrest, w latach 2011-2017 wzrastał w tempie blisko 11% rocznie (CAGR) osiągając w 2017 r. 7,3 tys. t - dodaje Mariusz Dziwulski. 

- W sezonie 2017/18 sprzedaż z Polski zmalała wskutek niskiej produkcji w 2018 r., jednak już w sezonie 2018/19 (dane dla 9 mies.) eksport wzrósł o 25% - podkreśla. 

- Zagrożeniem dla rosnącego eksportu z Polski może być zwiększająca się konkurencja ze strony importu z Serbii. Import towarów oznaczonych kodem CN08112090 do UE-28 z tego kraju w latach 2016-2018 zwiększył się 3,6-krotnie do 3,1 tys. t - przyznaje. 

Ekspert banku PKO BP podkreśla, że pierwsze informacje nt. cen agrestu w skupach do przetwórstwa w 2019 r. wskazują również na ich niski poziom.

Przeczytaj również: Trudna sytuacja na rynku agrestu. Winny brak popytu?