W sieci konsumenci coraz częściej skarżą się na brak lub sprzedaż reglamentowaną cukru w sklepach sieciowych. Czy grozi nam brak cukru?

Brak cukru 2022

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. zaopatruje około 40% odbiorców cukru w Polsce. 60% cukru jest produkowane i dostarczane do klientów w Polsce przez trzy koncerny, których właścicielami są firmy niemieckie.
Krajowa Grupa Spożywcza S.A. dostarcza cukier w ramach swoich zobowiązań i dostawy odbywają się bez żadnych zakłóceń. Nie grozi nam brak cukru.


Prezes Pfeifer & Langen Polska prognozuje, że koszt uprawy buraków cukrowych wzrośnie w tym roku o 40% co przełoży się na co najmniej dwukrotną podwyżkę cen cukru. Jak Polski Cukier skomentuje te prognozy?

Cena cukru w Europie będzie głównie zależeć od kosztów produkcji, których istotnym składnikiem jest koszt surowca. Uprawa buraków cukrowych konkuruje z innymi uprawami jak np. pszenica, kukurydza, rzepak i musi być atrakcyjna dla plantatorów buraków. Krajowa Grupa Spożywcza S.A.. zdaje sobie sprawę z sytuacji na rynku upraw i stara się zaproponować polskim rolnikom korzystne warunki cenowe za surowiec, jakim są buraki i tym samym zapewnić polskim konsumentom dostęp do polskiego cukru.

Oprócz wzrostu kosztów produkcji eksperci jako przyczynę przewidywanego wzrostu cen podają kryzys paliwowy, który wymusi zwiększoną produkcję biopaliw, co przyczyni się do ograniczenia dostępności surowca do produkcji cukru. W jaki sposób zachodzi ta relacja pomiędzy biopaliwami a burakami cukrowymi? Czy rzeczywiście stoimy przed wyborem “albo paliwo albo cukier”?

Zwiększone koszty produkcji będą głównym czynnikiem wzrostu cen na przyszły sezon. Głównymi producentami etanolu z buraków cukrowych w Europie jest Francja i Niemcy. Jest to rynek stabilny, który charakteryzuje się niewielkimi odchyleniami w zakresie produkcji
i konsumpcji.
W Polsce do produkcji etanolu używa się melasy, która jest produktem ubocznym przy produkcji cukru. Można również używać innych surowców jak na przykład kukurydza, czy zboża.
W Polsce nie ma dylematu „albo paliwa, albo cukier”, bo nie używa się cukru do produkcji etanolu.
Korelacja pomiędzy produkcją cukru, a produkcją etanolu zachodzi głównie na rynku światowym, gdzie jednym z głównych producentów etanolu z trzciny cukrowej jest Brazylia i w zależności od relacji cen ropy naftowej i cukru, część produkcji cukru może być przekierowywana do produkcji etanolu. To dzieje się od wielu lat i nie wpływa znacząco na podaż cukru na rynkach światowych.

Bardzo często można przeczytać o brakach cukru w Biedronce - czy Polski Cukier dostarcza swoje produkty do Biedronki? Z czego wynikają te braki - czy to efekt negocjowania nowej ceny?

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. dostarcza cukier do części sklepów Biedronki, zgodnie
z zawartymi kontraktami i te dostawy odbywają się i będą się odbywały bez zakłóceń. W lipcu realizacje zamówień do 10 z 16 centrów dystrybucji sieci Biedronka, które obsługuje Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wyniosły 100%. Podkreślamy, że zaopatrywaniem sklepów sieci handlowe zajmują się samodzielnie, a Krajowa Grupa Spożywcza S.A., jako dostawca produktów nie ma na to wpływu.
Również polityka cenowa sieci detalicznych (cena na półce) jest w pełni zależna od poszczególnych sieci i dostawcy produktów nie mają na nią wpływu.

Wpływ na działalność każdej firmy z branży spożywczej ma obecna sytuacja geopolityczna - jak Polski Cukier reaguje na kryzys energetyczny, inflacyjny i inne wyzwania wynikające z wojny w Ukrainie?

Inwazja rosyjska na Ukrainę jest jedną z najistotniejszych przyczyn globalnej destabilizacji na rynkach, w szczególności na rynku rolnym. Mimo to Spółka stale monitoruje aktualne warunki w branży i reaguje na zmiany w taki sposób, aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie (od współpracy z Rolnikami zaczynając, przez cały proces produkcyjny, handlowy i transport, a na dostawie gotowych produktów kończąc) tym samym zapewniając konsumentom stały dostęp do pełnowartościowych produktów.
Ponadto, w celu okazania wsparcia, Spółka udzieliła różnego rodzaju darowizn z przeznaczeniem na pomoc humanitarną związaną z kryzysem wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Polski Cukier stał się częścią Krajowej Grupy Spożywczej - jak to wpłynęło
na działalność Firmy, czy jest to asumpt do większej ekspansji na polskim rynku?

Grupa Kapitałowa Krajowa Grupa Spożywcza S.A. została utworzona w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową S.A. (do dnia 12 maja 2022 r. funkcjonująca pod taką nazwą, od 12 maja 2022 r. pod nazwą Krajowa Grupa Spożywcza S.A.). „Polski Cukier” niezmiennie stanowi kluczową markę produktów wytwarzanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. Konsolidacja uwzględniała 5 dotychczasowych Spółek Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A (obecnie Krajowej Grupy Spożywczej S.A.) oraz 9 nowo przejętych podmiotów. W konsekwencji Krajowa Grupa Spożywcza działa obecnie w 6 segmentach rynku rolno-spożywczym, czyli jest to:
• Rynek cukrowy
• Rynek nasienny
• Rynek zbożowo-młynarski
• Rynek przetwórstwa ziemniaczanego
• Rynek spożywczy
• Rynek rolny
Powyższe pozwala na dywersyfikację źródeł przychodu i stabilność funkcjonowania Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

 Dziękuję za rozmowę.