Bakaliowa spółka Atlanta Poland powołała członka rady nadzorczejwww.sadyogrody.pl - 21 grudnia 2016 11:35


Zarząd Atlanta Poland powołał na kolejną pięcioletnią kadencję do rady nadzorczej pana Romana Gierszewskiego, jako członka rady nadzorczej.Pan Roman Gierszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Atlanta Poland nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Roman Gierszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS - informuje spółka w komunikacie.