Atlanta Poland sprzedała Jeronimo Martins bakalie o wartości ok. 27 mln złwww.sadyogrody.pl - 01 grudnia 2015 15:29


Zarząd Atlanta Poland informuje, iż łączna wartość obrotów handlowych pomiędzy Emitentem a Jeronimo Martins Polska S.A., w okresie od dnia przekazania ostatniego raportu bieżącego na temat przekroczenia 10 proc. wartości przychodów ze sprzedaży, tj. od dnia 14 lipca 2015 roku do dnia przekazania niniejszego raportu, wyniosła 27 009 052,60 zł netto.

Tym samym wartość obrotów pomiędzy spółkami przekroczyła 10 proc. wartości przychodów ze sprzedaży spółki Atlanta Poland i stanowi podstawę do przekazania niniejszego raportu. Przedmiotem współpracy pomiędzy Atlanta Poland a Jeronimo Martins Polska S.A. jest sprzedaż bakalii.

Największą wartość miała faktura sprzedaży zawarta w dniu 4 września 2015 roku na łączną wartość 374 786,41 zł netto (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 41/100). Transakcja ta dotyczyła sprzedaży pistacji prażonych solonych. Pozostałe warunki sprzedaży nie odbiegały od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.