Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowewww.sadyogrody.pl/ KRUS - 03 kwietnia 2020 14:56


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowym za drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.