ZSRP: Trzeba zmienić ustawowy termin zapewniający ochronę ubezpieczeniowąwww.sadyogrody.pl / Związek Sadowników RP - 01 lipca 2019 11:16


W kwietniu zwróciliśmy się do Ministerstwa z wnioskiem o zmianę przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wspomniany akt prawny stanowi między innymi, że przymrozki wiosenne oznaczają szkody polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0 stopni C od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca. Przez tak sformułowany przepis rolnik, mimo ubezpieczenia nie może ubiegać się odszkodowanie jeśli przymrozek uszkodził uprawy przed wskazaną datą - informuje Związek Sadowników RP.

Naszym zdaniem przepis ten zdezaktualizował się w związku z postępującym ociepleniem klimatu, w związku z tym zdecydowanie  należałoby przyjąć datę wcześniejszą niż 15 kwietnia. Coraz łagodniejsze zimy z bardzo niewielkimi opadami śniegu i wysokimi temperaturami powodują przyspieszenie kwitnięcia sadów, które mimo ocieplenia klimatu nadal są wysoce zagrożone występującymi niemalże rokrocznie przymrozkami. 

W tym roku, za sprawą bardzo ciepłego marca, wegetacja ruszyła dużo szybciej niż zwykle, co sprawiło, że na krzewach i drzewach owocowych kwiaty pojawiły się już na początku kwietnia. W okolicach 9-10 kwietnia w całej Polsce wystąpiły silne przymrozki, które spowodowały duże straty w uprawach.

Ze względu na aktualnie panujące w kraju warunki atmosferyczne zwróciliśmy się zatem o rozważenie naszego wniosku i dostosowanie do tych warunków ustawowego terminu zapewniającego ochronę ubezpieczeniową.

{media;21502;e62681383a22ece70ebf83908f7b7b5d_XL.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/15/02/021502.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/15/02/021502_980.jpg}

{media;21503;002_1.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/15/03/021503.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/15/03/021503_980.jpg}