Znak „Produkt polski” stosowany tylko zgodnie z wzoremwww.farmer.pl - 16 lutego 2017 13:30


Ministerstwo Rolnictwa wycofuje swoje wskazówki dotyczące szczegółów wyglądu znaku „Produkt polski”. Znak ma być stosowany zgodnie z wzorem, a nie odwzorowywany – podano.

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”.

Wycofano w nim wszystkie informacje podawane poprzednio, a dotyczące szczegółów wyglądu znaku. Obecnie opis znaku wygląda następująco (w nawiasie [ ] dotychczasowe objaśnienia, teraz usunięte):

„1. Znak graficzny zawierający informację „Produkt polski” ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa równe prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym.

2. Górny prostokąt jest w kolorze białym i zawiera wyśrodkowany wyraz „produkt” w kolorze czerwonym, [napisany za pomocą wersalików fontu Calibri Bold. Wysokość liter stanowi 1/2 wysokości tego prostokąta].

3. Dolny prostokąt jest w kolorze czerwonym i zawiera wyśrodkowany wyraz „polski” w kolorze białym, [napisany za pomocą wersalików fontu Calibri Bold, których wysokość stanowi 3/4 wysokości tego prostokąta].

[4. Kolor czerwony we wszystkich elementach znaku składa się w równych częściach z barwników MAGENTA i YELLOW].”

Więcej czytaj na www.farmer.pl.