Zmiany przepisów związane z rynkiem nawozów

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 11 sierpnia 2021 11:00

Zmiany przepisów związane z rynkiem nawozów Nastąpiły zmiany przepisów związane z rynkiem nawozów/fot. shutterstock

Zmieniły się przepisy związane z rynkiem nawozów. Jak wpływają one na kontrolę produktów nawozowych?

Na ten temat Farmer.pl rozmawia z przedstawicielką Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych dr Anną Watros, kierownikiem Laboratorium Analitycznego oraz członkiem Zespołu Opiniowania Nawozów.

22 czerwca 2020 ogłoszona została w Dzienniku Ustaw (poz. 1069) ustawa z dnia 7 maja 2020 o zmianie Ustawy o nawozach i nawożeniu oraz Ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jakich zmian one dotyczą?

Dr Anna Watros: Zmiany ogłoszone w powyższej ustawie dotyczą kilku obszarów. Jednym z nich jest konieczność uwzględnienia w legislacji krajowej zapisów z Rozporządzenia WE 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. W rozporządzeniu tym szczególną uwagę zwrócono na ocenę zgodności produktów z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu. Dokument będzie miał zastosowanie bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich od 16 lipca 2022 r., jednak niektóre wymagania wchodzą w życie wcześniej. Rozdział IV art. 20-36 – „Notyfikacja jednostek oceniających zgodność” stosuje się od dnia 16 kwietnia 2020 r. Zgodnie z ogłoszonym tekstem ustawy organem notyfikującym, czyli nadającym notyfikację (autoryzację) podmiotom oceniającym zgodność, został minister właściwy do spraw gospodarki. Ocenę i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzono Polskiemu Centrum Akredytacji.Wspomniana ustawa to też przeniesienie kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Czy to jest w praktyce utrudnienie, czy wprost przeciwnie?

PIORiN od lat sprawuje nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Uzasadnione wydaje się przekazanie pod jurysdykcję tej inspekcji również wszelkich spraw związanych z obrotem i stosowaniem produktów nawozowych, co umożliwi pełną ochronę zdrowia roślin. Przypuszczam, że początkowo mogły być różnego rodzaju trudności, ponieważ był to nowy obszar i konieczne było zapoznanie się inspektorów PIORiN ze specyficznymi wymaganiami dla produktów nawozowych. Moim zdaniem prowadzenie nadzoru nad środkami ochrony roślin, dla których wymagania są dużo bardziej rygorystyczne i które są wprowadzane do obrotu niejednokrotnie przez te same podmioty co produkty nawozowe, niewątpliwie pozwoli Inspekcji na szybkie wejście w nowy obszar.

Więcej czytaj na Farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI