Zasiłek opiekuńczy z KRUS- sprawdź komu nie przysługuje

Autor: www.sadyogrody.pl 30 marca 2021 11:18

Zasiłek opiekuńczy z KRUS- sprawdź komu nie przysługuje Zasiłek opiekuńczy z KRUS- sprawdź komu nie przysługuje fot. shutterstock.com

KRUS wydłużył do 11 kwietnia 2021 r.  okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Kto nie może skorzystać z tego zasiłku?

KRUS informuje, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy drugi z rodziców może zapewnić opiekę lub poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.

Członkiem rodziny, który mógłby zapewnić opiekę nie może być osoba, która:

- jest całkowicie niezdolna do pracy,
- jest chora,
- jest niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek,
- prowadzi gospodarstwo rolne,
- prowadzi działalność pozarolniczą,
- nie jest zobowiązana do sprawowania opieki na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia sprawowania opieki.

Ubezpieczony nie uzyska prawa do zasiłku opiekuńczego w okresie przebywania na zasiłku chorobowym w związku z czasową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym lub w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.
Prawo do zasiłku opiekuńczego nie przysługuje za okres, w którym ubezpieczony jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres.

Przez jaki okres i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy (np. soboty i niedzieli) jednak przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Zasiłek ten przysługuje rodzicom łącznie nie dłużej niż 14 dni, niezależnie od tego jaka liczba dzieci wymaga opieki.

Wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień opieki wynosi 32,41 zł (tj.1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr).
Wypłatę zasiłku opiekuńczego wstrzymuje się, jeżeli prawo do zasiłku ustało albo okaże się, że prawo takie w ogóle nie istniało.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI