Zarząd K-PIR: Zakaz sprzedaży ziemi państwowej nie spełnił oczekiwań rolników

Autor: www.kpir.pl 10 grudnia 2020 08:44

Zarząd K-PIR: Zakaz sprzedaży ziemi państwowej nie spełnił oczekiwań rolników Zakaz sprzedaży ziemi państwowej nie spełnił oczekiwań rolników/fot. shutterstock.com

Obowiązujący przez blisko pięć lat prawny zakaz sprzedaży ziemi państwowej nie spełnił oczekiwań rolników, zwłaszcza w zakresie powiększania powierzchni gospodarstw rodzinnych - grzmi Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Dnia 3 grudnia br. Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej  wyraził swoją opinię do Krajowej Rady Izb Rolniczych odnośnie projektu ustawy o przedłużeniu zakazu sprzedaży ziemi państwowej.

- Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej opiniuje negatywnie projekt  ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Obowiązujący przez blisko pięć lat prawny zakaz sprzedaży ziemi państwowej nie spełnił oczekiwań rolników, zwłaszcza w zakresie powiększania powierzchni gospodarstw rodzinnych.  Zdecydowana większość dzierżaw z zasobów państwowych odbywa się w trybie przetargów ograniczonych, co wyraźnie faworyzuje gospodarstwa większe, mocniejsze ekonomiczne - ocenia Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

- Przetargi ofertowe, dające teoretyczną szansę dzierżawy  średnim i małym gospodarzom stanowią  symboliczny udział w całym procesie dzierżaw. Są organizowane  przez KOWR niechętnie z uwagi na skomplikowane przepisy oraz  długi okres potrzebny do ich rozstrzygania. Kuriozalnym wydaje się być  stwierdzenie przytoczone w uzasadnieniu przez projektodawcę, że „dzierżawa cieszy się znacznie większym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych niż sprzedaż” Trzeba naprawdę wznieść się na wyżyny intelektu, aby coś takiego wymyśleć w sytuacji, kiedy obowiązuje ustawowy zakaz sprzedaży gruntów państwowych - pisze w opinii Ryszard Kierzek, prezes K-PIR.

- Nie dostrzegamy również, aby ustawa przyczyniła się do stabilizacji czy wyhamowania cen gruntów rolnych. Jej wpływ na ceny gruntów rolnych jest minimalny, czego dowodem to są informacje uzyskane z KOWR i przedstawione w uzasadnieniu. Wynika z nich, że ceny ziemi rolnej w ostatnich trzech latach  mają tendencję wzrostową - wskazuje Kierzek.

Jak twierdzi Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej projektodawca wyciąga całkowicie mylne wnioski, twierdząc, że cel jakim była stabilizacja cen gruntów rolnych został osiągnięty, zauważając przy tym, że w roku 2019 nastąpił skokowy wzrost, aż o 4.500 złotych za 1 ha. Antidotum na to niekorzystne zjawisko ma być utrzymanie zakazu sprzedaży ziemi państwowej w kolejnych pięciu latach. 

- Zakaz ten w sposób naturalny ograniczać będzie podaż ziemi, a tym samym wzrost jej ceny. Takie są odwieczne prawa rynku i żadna ustawa ich nie zmieni - podkreśla Kierzek.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI