Zaproponowano zmiany w „Nawadnianiu” z PROW

$data.author.description Autor: farmer.pl 09 września 2020 09:29

Zaproponowano zmiany w „Nawadnianiu” z PROW Zmiany w „Nawadnianiu” z PROW/ fot. shutterstock

Wnioski o pomoc na nawadnianie z PROW można będzie składać nawet w każdym naborze – proponuje minister rolnictwa w projektowanym rozporządzeniu - informuje farmer.pl.

Dostosowanie rozwiązań do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 praz umożliwienie podmiotom ubiegającym się o wsparcie na nawodnianie w gospodarstwie złożenia jednego wniosku o przyznanie pomocy podczas jednego naboru - to główne zmiany proponowane w projektowanym rozporządzeniu ministra rolnictwa <zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020>.

Umożliwienie podmiotom ubiegającym się o wsparcie w obszarze związanym z nawodnieniem w gospodarstwie złożenia jednego wniosku o przyznanie pomocy podczas jednego naboru ma pozwolić wnioskodawcom, którzy nie wykorzystali przysługującego im limitu pomocy lub ich wniosek został odrzucony, ponowne złożenie wniosku o przyznanie pomocy w kolejnym naborze wniosków (w tym samym roku) w ramach ww. obszaru wsparcia.

Zaproponowano też zmianę polegającą na dodaniu załącznika z ostatecznym pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego, który należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy, ubiegając się o wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Jak podano w uzasadnieniu pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na wykonanie urządzeń wodnych, a przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych. Katalog urządzeń melioracji wodnych został określony w art. 197 ust. 1 ustawy prawo wodne i obejmuje m.in.: systemy nawodnień grawitacyjnych czy systemy nawodnień ciśnieniowych, jeżeli służą celom polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Na zasadzie odpowiedniego stosowania przepisów wykonanie systemu nawodnień, m.in. deszczowni może wymagać pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. Deszczownia jako urządzenie służące także do nawadniania upraw, w przypadku gdy będzie miało tworzyć wraz z innymi urządzeniami system nawadniania upraw lub gruntów, co do zasady, będzie wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym, do projektu rozporządzenia został dodany załącznik, który obliguje podmiot ubiegający się o wsparcie do dostarczenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - w przypadku gdy operacja będzie obejmowała inwestycję wymagającą takiego pozwolenia.

Więcej w serwisie farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI