Zachodniopomorskie: Ponad 10,6 tys. gospodarstw dotkniętych susząPAP - 08 sierpnia 2019 09:17


Ponad 10,6 tys. gospodarstw rolnych w Zachodniopomorskiem zostało poszkodowanych w wyniku suszy – poinformował PAP w środę Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Na terenie województwa działa 108 komisji, które wartość strat szacują na 271 mln zł.

"Susza występuje na całej powierzchni województwa zachodniopomorskiego. Informujemy wojewodę o sytuacji także w rejonach, które nie są objęte wskaźnikami Instytutu Gleboznawstwa i Nawożenia, tak, aby mógł w razie potrzeby interweniować i przekazywać sygnały rolników, co też czyni" - powiedział PAP dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Adam Kalinowski. Dodał, że susza wystąpiła w każdym powiecie w województwie, jednak w różnej skali.

Jak zaznaczył, najbardziej w wyniku suszy ucierpiały powiaty myśliborski, gryfiński, pyrzycki, choszczeński, drawski, wałecki, szczecinecki i świdwiński - plony będą niższe od oczekiwanych. Kalinowski podkreślił też, że szacunkowa wartość strat jest nieco mniejsza, niż ubiegłoroczna, ale jest to także "wielkie zjawisko". Inaczej rozkładają się natomiast skale strat.

"Powierzchni upraw dotkniętych klęską do 70 proc. jest w województwie ok. 290 tys. ha, natomiast powierzchnia działek, w których susza dotknęła powyżej 70 proc. upraw to ok. 6,3 tys., a więc około 2-3 proc. całości" - powiedział dyrektor ZODR.

Susza wyrządziła największe szkody w zbożach jarych, a także ozimych. Najbardziej ucierpiały żyto, owies i rzepak.

Według wstępnych informacji, które przekazują rolnicy, zboża w Zachodniopomorskiem skoszone są w ok. 83 proc., pszenica ozima w ok. 84 proc., pszenica jara w ok. 59 proc., żyto w 92 proc., a jęczmień ozimy w 99 proc.

"Rolnicy korzystają z tzw. okienek pogodowych i koszą, jeśli są odpowiednie parametry wilgotności" - powiedział Adam Kalinowski. Zaznaczył, że w prace komisji ds. suszy angażują się także m.in. urzędy gmin. "Dzięki szacowaniu strat rolnicy będą mogli liczyć na pomoc państwa w ogłoszonych formach pomocy" - wskazał.

Według komunikatu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z 2 sierpnia, susza występuje we wszystkich województwach.