Wypłata środków za wapnowanie w 2020 roku. Koniec limitu de minimiswww.sadyogrody.pl / www.schr.gov.pl - 15 listopada 2019 11:44


Wykorzystanie limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 100%, tym samym wypłata środków beneficjentom w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa z początkiem roku 2020.

Rozpoczęcie naboru ogłoszone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska to 1 sierpnia 2019 r.