Ruszają prace nad projektem wsparcia dla producentów jabłek

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dla producentów jabłek. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem.

Z ostatniej chwili: Wycofanie jabłek - skup ruszy w przyszłym tygodniu

Sytuacja producentów jabłek pogarsza się

Jak uzasadnia resort rolnictwa, "aktualnie mamy do czynienia z nadzwyczajnymi zaburzeniami funkcjonowania rynku jabłek deserowych wywołanymi ograniczeniem dostępu do rynku białoruskiego i innych rynków eksportowych spowodowanym wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2022 r. embarga na przywóz produktów rolnych z Unii Europejskiej i rosyjską agresją w Ukrainie".

Spadek popytu na jabłka pogłębił się w związku z wojną w Ukrainie, w szczególności wobec częściowego lub całkowitego zablokowania łańcucha dostaw przebiegającego przez terytorium Ukrainy, Białorusi lub Rosji. Wojna przyczynia się też do większej podaży m.in. jabłek pochodzących z państw trzecich (np. Mołdawii), które ze względów politycznych zrezygnowały z ich eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej, licząc na ich sprzedaż na rynku unijnym.

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (z dnia 23 marca 2022 r.). przewidujące nadzwyczajną pomoc dla producentów w sektorach rolnych. Na ten cel zostanie wykorzystana rezerwa kryzysowa w wysokości 500 mln euro na całą UE. Polsce przypada ponad 44 mln euro.

Przekierowanie jabłek do przetwórstwa 

Wykorzystując te fundusze, ministerstwo rolnictwa chce pomóc sadownikom poprzez zmniejszenie podaży jabłek deserowych na rynku i skierowanie części ich do wykorzystania jako surowiec dla przetwórstwa. Jabłka znajdujące się wciąż w chłodniach producentów zostałyby kupione przez zakłady przetwórcze w maju i ewentualnie czerwcu br. w celu ich przetworzenia.

"Zakłada się, że produkcja jabłek, która w normalnych warunkach trafiłaby na rynek białoruski i inne rynki eksportowe zostanie zagospodarowana w alternatywny sposób na cele spożywcze. Do wsparcia kwalifikować się będą wyłącznie jabłka deserowe, tj. spełniające minimalne wymagania jakości handlowej przewidziane w ramach normy dla klasy II" - poinformowano. Dodano, że "skuteczność proponowanej pomocy wymaga jej pilnego uruchomienia".

W ocenie resortu nadwyżka może sięgać 200-300 tys. ton jabłek.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2022 r.