Wsparcie rozwoju ogrodnictwa na Wołyniu - 10 najważniejszych faktów

Autor: www.sadyogrody.pl 09 lipca 2018 09:02

Wsparcie rozwoju ogrodnictwa na Wołyniu - 10 najważniejszych faktów fot. shutterstock.com

Tajemnicą poliszynela jest już fakt, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wsparło w 2018 r. rozwój sadownictwa sadownictwa i ogrodnictwa na Wołyniu poprzez dofinansowanie projektu "Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo-Sadownicza". I choć wsparcie uzyskano już na początku marca, to dopiero teraz, w obliczu kryzysu w polskim ogrodnictwie spowodowanym m.in. suszą, brakiem pracowników, urodzajem i niskimi cenami skupu, opinia publiczna mocno zainteresowała się konsekwencjami udzielenia tej pomocy.

Polscy plantatorzy owoców i warzyw, którzy donoszą, że ich sytuacja w obecnym sezonie jest już kryzysowa, uważają za paradoksalne wsparcie rozwoju ogrodnictwa na Ukrainie. Zwłaszcza, że coraz więcej mówi się o tym, że za wschodnią granicą rośnie nam prawdziwy konkurent na rynku owoców i warzyw - zarówno cenowy, jak i jakościowy.

Redakcja sadyogrody.pl przeanalizowała doniesienia i fakty na temat projektu "Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo-Sadownicza"

1. Wniosek o wsparcie tego projektu złożyło do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód z siedzibą w Kielcach, które zostało założone w 2010 r. Celem organizacji jest prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków oraz rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowo-turystycznej między Unią Europejską a krajami Europy Wschodniej oraz wszystkimi krajami zainteresowanymi realizacją wspólnych projektów.

2. Projekt uzyskał dotację w konkursie Polska Pomoc koordynowanym przez ONZ. Jest on wynikiem wspólnej deklaracji państw członkowskich ONZ, w tym Polski z 2000 roku o wspólnych działaniach zmierzające do zapewnienia realnej poprawy warunków życia ludzi w krajach rozwijających się. - Polska, która w trakcie transformacji ustrojowej i gospodarczej korzystała ze wsparcia innych państw oraz instytucji i organizacji międzynarodowych, obecnie jest członkiem Unii Europejskiej oraz Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD i sama stała się dawcą pomocy rozwojowej - czytamy na stronie internetowej poświęconej akcji "Polska Pomoc".

3. Projektu "Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo-Sadownicza" otrzymał na 2018 rok 261, 43 tys. zł wsparcia. Na 2019 i 2020 rok nie uzyskano już wsparcia. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2018" dofinansowanie otrzymało także 36 ofert (dotyczyły m.in. Gruzji, krajów afrykańskich, Ukrainy i Białorusi; dotyczyły głównie pomocy humanitarnej). Łączna wartość dotacji wyniesie: w 2018 roku - 18 338 716,70 zł, w 2019 roku - 8 228 238,86 zł i w 2020 roku -3 354 984,00 zł.  

4. Jak podaje towarzyszenie Integracja Europa - Wschód, celem tegorocznego projektu jest rozwój przedsiębiorczości ludności wiejskiej Wołynia w zakresie sadownictwa i ogrodnictwa poprzez powstanie pierwszej w zachodniej Ukrainie Kooperatywy Ogrodniczo - Sadowniczej opartej o nowoczesne polskie standardy jakości produkcji i zarządzania, zrzeszającej lokalnych producentów owoców i warzyw na Wołyniu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez transfer najlepszych praktyk z woj. świętokrzyskiego, lubelskiego i utworzenie modelowych gospodarstw z uprawą malin.

5. Jakie działania zaplanowano w ramach projektu do końca 2018 roku?

- organizację wizyt studyjnych do Polski tj. w województwie świętokrzyskim i lubelskim – w tym spotkań z ekspertami z Ośrodków Doradztwa Rolniczego,

- utworzenie na Wołyniu 10 ha modelowych plantacji eko-maliny w wybranych miejscach przy wsparciu polskich ekspertów i wykorzystaniu polskich standardów uprawy,

- przekazanie ponad 70 000 wysokiej jakości sadzonek polskich odmian maliny, ekologicznych środków ochrony roślin i wyposażenia technicznego,

- objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 30 przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych z obwodu wołyńskiego na Ukrainie,

- podpisanie długoterminowych kontraktów z polskimi przetwórniami owoców i producentami sadzonek,

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI