Wiele uwag wobec Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Autor: PAP 24 listopada 2021 09:26

Wiele uwag wobec Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 Wiele uwag wobec Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 /fot. shutterstock.com

W trakcie dotychczasowych konsultacji do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wpłynęło ok. 4,5 tys. uwag - poinformowała wiceminister rolnictwa Anna Gembicka. Dokument ten ma wdrażać instrumenty unijnej polityki rolnej do polskiego rolnictwa.

Wiceminister poinformowała podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, że odbyły się dwie tury konsultacji, w trakcie których odbyło się ok. 200 spotkań. Obecnie ministerstwo rolnictwa pracuje już na trzeciej, zmienionej wersji Planu. Uwzględniono w niej część uwag różnych organizacji branżowych i rolniczych, a także robocze uwagi Komisji Europejskiej. Aktualnie trwa trzecia tura konsultacji Planu Strategicznego, uwagi można zgłaszać do 25 listopada poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej resortu - zaznaczyła Gembicka.

Jakie poprawki wobec Planu Strategicznego ?

Najwięcej propozycji zmian dotyczyło: ekoschematów, finansowania programu Leader; pozostałych płatności bezpośrednich, w szczególności płatności związanych z produkcją oraz płatności redystrybucyjnej; definicji aktywnego rolnika, interwencji w sektorze pszczelarskim; interwencji na rzecz systemów jakości; cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach wiejskich i Natura 2000; interwencji na rzecz scalania gruntów; wsparcia rozwoju infrastruktury wiejskiej - wyliczała Gembicka.

Wiceminister wskazała, że główne wprowadzone zmiany dotyczyły, w zakresie I filaru, warunków przyznawania płatności redystrybucyjnej. Zostaną nią objęte również gospodarstwa posiadające 1-2 ha użytków rolnych (w pierwszej wersji ich nie było). Dopłata ta będzie przyznawana rolnikom posiadającym gospodarstwa do 50 ha użytków rolnych, przy czym płatność będzie wypłacana maksymalnie do 30 ha.

Zmieniono warunki przyznawania płatności do młodego bydła i do krów. Dopłata będzie przysługiwała do 20 sztuk, niezależnie od wielkości stada - poinformowała Gembicka.

Zmieniona została definicja rolnika aktywnego zawodowo poprzez uwzględnienie negatywnej listy działalności pozarolniczej. Zmieniono także warunki mechanizmu redukcji płatności (tzw. capping) - dla gospodarstw otrzymujących roczną dopłatę w granicach 60-100 tys. euro, redukcja płatności wyniesie 85 proc., a dla tych, które otrzymują powyżej 100 tys. euro - 100 proc.

Wiceminister wyjaśniła, że zrezygnowano ponadto z premii ubojowej dla opasów zabijanych metodą z ogłuszeniem, podniesiono stawki płatności dla dobrostanu świń, dodano wsparcie krajowe: uzupełniającą płatność podstawową oraz płatność do tytoniu do ilości objętej umowami kontraktacyjnymi - wyliczała wiceminister.

W ramach II filaru m.in. zwiększono budżet na inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność np. na zakup maszyn do zbioru, wspólne inwestycje, a także na operacje dot. przechowalnictwa i przygotowania do sprzedaży - wyjaśniła. Dodała, że ustalono, iż ARiMR będzie wdrażał wszystkie rodzaje interwencji z wyjątkiem Leadera (który pozostanie w gestii samorządów wojewódzkich).

Podczas posiedzenia komisji posłowie odnosili się do projektu wskazując, że zbyt mało środków zostało przeznaczone na infrastrukturę wiejską, czy scalanie gurtów, a także np. na dopłaty do uprawy buraków cukrowych. Pytali także, dlaczego resort nie uwzględnił wielu uwag zgłoszonych przez organizacje branżowe. Ustalono, że dyskusja w sprawie - jak zwracano uwagę - najważniejszego dokumentu, który przesądzi o kształcie i rozwoju polskiego rolnictwa na następne lata będzie kontynuowana.

W odpowiedzi na te uwagi Gembicka stwierdziła, że środki na infrastrukturę na wsi znajdują się także w innych funduszach. Wyjaśniła, że wiele z propozycji zmian było sprzecznych ze sobą, a przykład propozycje branży były sprzeczne z tym, co proponowali ekolodzy itp.

Czym jest Plan Strategiczny dla WPR?

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ma wspierać zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa, przyczynić się do poprawy dochodów rolniczych, tak by były one zbliżone do dochodu osiąganego w innych działach gospodarki narodowej. Ma on ponadto wspierać poprawę konkurencyjności i odporność na ryzyka klimatyczne i rynkowe gospodarstw rolnych oraz przyczynić się do zwiększenia efektywności gospodarowania.

Jak poinformowała Gembicka, projekt zmienionego planu został przekazany do oceny oddziaływania na środowisko. W pierwszej połowie grudnia dokument trafi do prac rządowych i zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, a do 1 stycznia 2022 r. zostanie przekazany do KE. Komisja ma czas na negocjacje w sprawie planów krajowych do końca sierpnia br. Nowa WPR ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI