Więcej organizacji weźmie udział konkursie dla Kół Gospodyń WiejskichPAP - 12 kwietnia 2021 13:13


Koła działające na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich mogą brać udział w konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP - podała Kancelaria Prezydenta RP.

"W odpowiedzi na prośby i sugestie Kół Gospodyń Wiejskich uprzejmie informujemy, że krąg podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w Konkursie został poszerzony o koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie przekazanym PAP Kancelaria Prezydenta RP.

Do tej pory w konkursie mogły wziąć udział tylko Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Termin naboru do konkursu upływa 18 kwietnia br.

Inicjatorką konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, organizowanego przez Kancelarię Prezydenta, jest pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda; konkurs został objęty jej honorowym patronatem.