Wiceminister pracy zapowiada nowości w 2018 r. dla zatrudniających cudzoziemców

Autor: PAP 04 grudnia 2017 08:57

Wiceminister pracy zapowiada nowości w 2018 r. dla zatrudniających cudzoziemców Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fot. mrpips.gov.pl

Zniesienie obowiązku posiadania wiz do krajów UE dla obywateli Ukrainy nie spowodowało odpływu tych pracowników z polskiego rynku pracy – podkreślił dla PAP wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed. Przypomniał, że Ukraińcy muszą posiadać zezwolenie, aby pracować na terenie UE.

PAP: Kilka miesięcy temu zniesiono wizy dla Ukraińców w UE. Wpłynęło to na polski rynek pracy?

Mówienie, że zniesienie wiz ma wpływ na odpływ pracowników z Ukraińców z polskiego rynku pracy nie znajduje potwierdzenia w dostępnych danych. Przypomnę, że pracownicy ze Wschodu nadal potrzebują zezwolenia na pracę np. w Niemczech i tu się nic nie zmieniło. Co więcej bez wizy można przebywać tylko przez 90 w 180 dniach, a w większości państw obszaru Schengen, poza Polską, cudzoziemcy w tym czasie nie mogą wykonywać pracy. Z danych powiatowych urzędów pracy wynika, że liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi dla pracowników m.in. z Ukrainy stale wzrasta, mamy ich teraz ponad 1 mln 500 tys. Złożyło je 75 tys. pracodawców. Szacujemy, że w Polsce pracuje łącznie ok. 1 mln pracowników ze wschodu.

PAP: W 2018 r. pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców czekają zmiany?

Tak, będzie sporo nowości. Ale rok 2018 będzie okresem przejściowym. Jeszcze będzie można wykorzystać oświadczenia zarejestrowane w 2017 r. Wprowadzamy nowe zezwolenie na pracę sezonową. Będzie je wydawał starosta na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Łatwiej będzie można przedłużyć współpracę z cudzoziemcem, jeśli był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Przepisy zakładają, że oświadczenia będą płatne - 30 zł. Będzie można odmówić rejestracji oświadczenia lub wydania zezwolenia, gdy miałyby służyć innym celom niż praca cudzoziemca u danego pracodawcy. Myślę, że to ograniczy wystawianie fikcyjnych oświadczeń. Zobaczymy też, jak to zadziała po stronie ukraińskiej. Bo przecież tam zaczynają się problemy i nadużycia ze strony nielegalnych pośredników. Oświadczenia są obecnie bezpłatne, a doskonale wiemy, że czasem trzeba zapłacić na Ukrainie za taki dokument nawet 100 dol. lub więcej. Dlatego wprowadziliśmy kary dla korzystających z usług nielegalnych pośredników i wyższe są kary za prowadzenie pośrednictwa bez odpowiedniego certyfikatu.

Niektóre państwa bardzo dobrze poradziły sobie z zatrudnianiem cudzoziemców jak np. Holandia, która podpisała w tej sprawie porozumienie z rządem Filipin. Chodzi głównie o sprowadzanie pracowników do opieki. Wszystko jest na zasadzie dwustronnej umowy. To jest jakiś pomysł, ale trzeba woli porozumienia dwóch państw.

PAP: Nie obawia się Pan, że wprowadzenie 30 zł opłaty spowoduje, że urzędy chcąc zarobić, będą rejestrowały wszystkie oświadczenia?

Nie, dlatego, że opłata jest głównie po to, aby ukrócić fałszywe, fikcyjne oświadczenia. Ponadto, są także ogólne instrumenty, by kontrolować prawidłowość stosowania przepisów przez urzędy. Z drugiej strony te środki mają wesprzeć budżety powiatów i mamy nadzieję, że będą przeznaczane na urzędy pracy. One muszą zatrudniać dodatkowe osoby do obsługi tych oświadczeń. W czasie, gdy ich liczba była na poziomie 100 tys. rocznie nie było problemu, ale teraz jest ich ponad milion. Nowe przepisy powinny też usprawnić obsługę pracodawców, którzy chcą zatrudniać cudzoziemców. Ogromne znaczenie będzie dla nas miało wprowadzenie centralnego rejestru informatycznego, który pozwoli na lepsze monitorowanie pracy cudzoziemców. Jeżeli wszystko to zadziała to Straż Graniczna i inne służby oraz urzędy będą mogły sprawdzić, gdzie pracują ci pracownicy i ilu ich jest. W nowych warunkach łatwiej też będzie ścigać firmy, które zajmują się handlem oświadczeniami i odmawiać im rejestracji oświadczenia, czy wydania zezwolenia.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI