Weszły w życie kolejne zmiany dotyczące cudzoziemców pracujących w Polsce

Autor: PAP 18 maja 2020 14:25

Weszły w życie kolejne zmiany dotyczące cudzoziemców pracujących w Polsce Obowiązują kolejne zmiany w prawie dot. szczególnych rozwiązań m.in. dla cudzoziemców pracujących w Polsce, które weszły w życie w sobotę / fot. shutterstock

Obowiązują kolejne zmiany w prawie dot. szczególnych rozwiązań m.in. dla cudzoziemców pracujących w Polsce, które weszły w życie w sobotę - przypomniał rzecznik UdSC Jakub Dudziak. Nowe przepisy dają możliwość zmiany warunków wykonywania pracy, jeśli pracodawca skorzysta z tzw. tarczy antykryzysowej.

Rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców podkreślił, że wprowadzenie możliwości zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców, w przypadku, gdy pracodawca skorzysta z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej jest główną zmianą, jaką wprowadziła obowiązująca od soboty nowelizacja niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dudziak zaznaczył, że nowe przepisy dają pracodawcom możliwość pełnego skorzystania z instrumentów ochrony miejsc pracy także w przypadku zatrudniania cudzoziemców.

Jak podkreśla UdSC, nowy przepis umożliwia wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w: zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę; zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; zezwoleniach na pracę; zezwoleniach na pracę sezonową, czy oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń.

Umożliwia również cudzoziemcom pracę na warunkach innych niż zawarte w: zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT); zezwoleniach na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (mobile-ICT), a także dokumentach dołączonych do zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

"Wprowadzenie takich zmian będzie możliwe w wyniku skorzystania przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom z rozwiązań ustawy antykryzysowej pozwalających na modyfikację warunków pracy, w szczególności poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy oraz obniżenie wynagrodzeń lub skierowania do pracy zdalnej" - zaznaczył Dudziak.

Dodał, że dzięki temu rozwiązaniu pracodawcy będą mogli skorzystać w pełni z tych instrumentów ochrony miejsc pracy także w przypadku zatrudniania cudzoziemców. "Nie będzie konieczne inicjowanie jakichkolwiek postępowań administracyjnych" - podkreślił.

Nowe przepisy umożliwiają także dostęp do pracy sezonowej cudzoziemcom, którzy po 13 marca 2020 r. posiadali dostęp do polskiego rynku pracy na podstawie różnego rodzaju zezwoleń.

Ponadto - jak wskazuje UdSC - nowe przepisy wprowadzają przedłużenie z mocy prawa okresów ważności dokumentów wydawanych na czas określony obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin. Chodzi o dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu, karty pobytu członka rodziny obywatela UE oraz karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

"Jeżeli koniec okresu ważności jednego z tych dokumentów będzie wypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegnie on przedłużeniu do 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni" - zaznacza UdSC.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI