W 2022 r. rolnicy otrzymają uzupełniającą płatność podstawowąPAP - 23 listopada 2021 12:45


W 2022 r. w ramach dopłat bezpośrednich, rolnicy otrzymają uzupełniającą płatność podstawową (UPP). Dopłatą ta zostanie objęte ponad 1 mln rolników. Na ten cel planuje się przeznaczyć 400 mln zł.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. "Istotą rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy jest rozszerzenie na rok 2022, katalogu dostępnych instrumentów wsparcia w ramach systemu wsparcia bezpośredniego o uzupełniającą płatność podstawową (UPP), przyznawaną w ramach przejściowego wsparcia krajowego" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt został skierowany do konsultacji. Uwagi można zgłaszać do końca listopada br. "Przedmiotowy projekt przewiduje przywrócenie uzupełniającej płatności podstawowej i służyć będzie realizacji programu pt. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla polskiej wsi".

Uzupełniająca płatność obszarowa - komu przysługuje?

Dopłata uzupełniająca (UPP) będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych, w szczególności: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych oraz do gruntów ugorowanych. Szczegółowe warunki przyznawania tych dopłat, w tym rodzaje roślin objętych płatnością, zostaną określone w rozporządzeniu do ustawy.

Przywrócenie UPP, ze względu na jej szeroki zakres (szacuje się, że będzie ona miała miejsce do ponad 9 mln ha i ok. 1,17 mln rolników - dane za 2013 r.) przyczyni się do wzrostu średniego poziomu wsparcia dla zdecydowanej większości rolników. "Zastosowanie tej płatności pozwoli zatem na zmniejszenie różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce i w UE" - podkreśla ministerstwo rolnictwa.

Na realizację uzupełniającej płatności podstawowej w kampanii roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę 400 mln zł. Przyjęto założenie, że 50 proc. płatności zostanie wypłaconych do końca 2022 r., a pozostała część w okresie styczeń - czerwiec 2023 r.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie w dniu 15 marca 2022 r.