V edycja konferencji Sady i Ogrodywww.sadyogrody.pl - 07 listopada 2019 07:24


7 listopada o godzinie 9:00 rozpoczeła się V edycja konferencji Sady i Ogrody, w tym roku po raz pierwszy organizowana w Global Expo na warszawskim Żeraniu. W programie są liczne prezentacje i dyskusje. Wybitni naukowcy i praktycy ogrodnictwa, a także autorytety ze świata nauki, polityki i biznesu oraz sadownicy i plantatorzy owoców i warzyw mają okazję do spotkań i wymiany doświadczeń.

V edycja konferencji Sady i Ogrody rozpoczęła się sesją inauguracyjną, podczas której wybitni eksperci polskiego sadownictwa dyskutowali na temat znaczenia i roli polskiego rolnictwa na globalnym rynku producentów żywności oraz zastanawiali się w jaki sposób zachować konkurencyjność gospodarstw rodzinnych.

W debacie wzięli udział: Dr hab. Dorota Konopacka prof. IO, dyrektor, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach; Witold Boguta prezes, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw;
Waldemar Guba dyrektor, Departament Strategii Analiz i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;  dr Marian Kamyczek dyrektor, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice; Rafał Mładanowicz prezes, Krajowa Federacja Producentów Zbóż; Jacek Strzelecki ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego. 

Po zakończeniu sesji głównej zaprosiliśmy Państwa do udziału w sesji agrotechnicznej, która rozpoczęła się od wystąpienia dr hab. Grzegorza Doruchowskiego, kierownika Pracowni Techniki Ochrony i Nawożenia Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Naukowiec omówił zagadnienia związane ze skutecznym i bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin w ogrodnictwie, a dokładniej – zwrócił uwagę na odpowiedni wybór rozpylaczy i dobór parametrów roboczych opryskiwacza.

Następnie Hubert Konarski, specjalista ds. ogrodnictwa z firmy Agrii Polska, przedstawił wykład na temat "Pierwiastki korzystne, kluczem do utrzymania jakości".

Po tym wystąpieniu, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, przedstawił nowe podejście do ochrony upraw ogrodniczych i rolniczych w dobie zmian klimatu i wycofywania przez Unię Europejską substancji czynnych.

W dalszej części sesji agrotechnicznej Maciej Lipecki, prezes Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy przedstawił prezentację na temat zmian zachodzących w strukturze odmianowej w polskich sadach.

Drugą część panelu agrotechnicznego rozpoczęliśmy od wystąpienia dr hab. Pawła K. Beresia założyciela bloga "Działka i ogród naszą pasją (DIONP)", eksperta z zakresu ochrony roślin, który zwrócił uwagę na zagrożenia za strony wielu gatunków szkodników w uprawach ogrodniczych oraz omówi przyczyny ich licznego występowania.

Kolejne wystąpienie dotyczyło ekonomicznych uwarunkowań dla opłacalnej produkcji owoców jagodowych. Dr Dariusz Paszko z Pracowni Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, omówił sytuację na europejskim i światowym rynku truskawki, maliny i borówki oraz przedstawi najważniejsze informacje i wnioski dla polskich producentów owoców jagodowych.

Ostatnie dwa tematy zostały omówione przez dr hab. Zbigniewa Jarosza oraz Alberta Zwierzyńskiego z firmy Doradca Jagodowy. Właściciele firmy poruszyli zagadnienia związane z nowymi technologiami w uprawie truskawek oraz zwrócili uwagę na najważniejsze problemy agrotechniczne minionego sezonu i perspektywy na nadchodzący sezon.

W ostatniej, rynkowej części konferencji, wraz z zaproszonymi gośćmi, rozmawialiśmy o największych wyzwaniach sektora produkcji i dystrybucji owoców i warzyw. Oceniliśmy sektor ogrodniczy pięć lat po wprowadzeniu embarga oraz poruszyliśmy temat trudnych relacji producentów z przetwórcami. 

W debacie wzięli udział: Michał Kołodziejczak prezes zarządu, Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw Unia Warzywno-Ziemniaczana; Paulina Kopeć sekretarz generalny, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”; Dominika Kozarzewska, prezes zarządu, Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o.; Michał Lachowicz prezes zarządu, La-Sad Sp. z o.o.; Tomasz Lipa przewodniczący zarządu, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych;  Mirosław Łuska prezes zarządu, Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej; Mirosław Maliszewski prezes, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej; Bożena Nosecka kierownik, Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Julian Pawlak prezes zarządu, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). 

Wydarzeniu towarzyszy konferencja „Narodowe wyzwania w rolnictwie” organizowana przez redakcję serwisu Farmer.pl oraz miesięcznika „Farmer”, który jest najstarszym magazynem rolniczym w Polsce.

Relacje z debat, wywiady i ciekawe informacje pozyskane na konferencji będziemy cyklicznie publikować na łamach portalu www.sadyogrody.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy do obserwowania!