Uzupełniające płatności dla rolników będą realizowane także po 2022 r.PAP - 12 stycznia 2022 21:27


Uzupełniające płatności dla rolników będą realizowane także po 2022 r. - zapewnił w środę wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra. Dodał, że rocznie ma to być 400 mln zł.

W środę odbyło się drugie czytanie projektu noweli ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Przywraca on uzupełniającą płatność dla rolników. W trakcie debaty posłowie nie wnieśli poprawek do projektu i został on skierowany do trzeciego czytania.

Uzupełniające płatności obszarowe dla rolników

Projekt przewiduje przywrócenie w 2022 r. jednego z instrumentów przejściowego wsparcia krajowego, tj. uzupełniającej płatności podstawowej (UPP). Jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji projektu "ze względu na szeroki zakres jej przyznawania (UPP - PAP) przyczyni się ona do wzrostu średniego poziomu wsparcia dla zdecydowanej większości krajowych producentów rolnych".

"Przywrócenie tej płatności przyczyni się do zmniejszenia różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce w stosunku do średniego wsparcia w UE" - dodano.

Tak jak w 2013 roku UPP będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych - w szczególności do: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych oraz do gruntów ugorowanych. Szczegółowe warunki przyznawania płatności, w tym rodzaje roślin objętych płatnością, mają zostać określone w rozporządzeniu.

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra poinformował, że w 2022 roku do rolników zostanie skierowane w ramach UPP 400 mln zł. Dodał, że płatności te mają być kontynuowane. "Wprowadzamy w 2022 r. i w latach następnych po 400 mln zł dodatkowej płatności uzupełniającej, która został zlikwidowana w 2014 r." - powiedział Ciecióra.

W OSR projektu wskazano, że na realizację uzupełniającej płatności podstawowej w kampanii 2022 r. planuje się przeznaczyć kwotę 400 mln zł. Przyjęto założenie, że 50 proc. tej kwoty zostanie wypłacone do końca 2022 r., a pozostała część w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.

Wiceszef resortu rolnictwa powiedział, że UPP wyniosą średnio ok. 40 zł do każdego hektara.

Zapewnił, że nie ma "żadnej kategoryzacji" w kwestii przyznawania dodatkowych płatności. "Tam nie ma żadnej kategorii na rolników takich czy takich. Po prostu, kto jest właścicielem ziemskim, kto ma uprawnienia do składania wniosków o dopłaty może takie wnioski złożyć" - powiedział Ciecióra.

Nowe przepisy mają wejść w życie 15 marca 2022 r. Termin ten odpowiada dacie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności w kampanii 2022 r.