Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich z podpisem prezydenta

Autor: PAP 05 lipca 2021 13:48

Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich z podpisem prezydenta Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich/ fot. shuttesrtcok

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich, która ma zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP.

Jak wskazała Kancelaria Prezydenta RP, mając na uwadze prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi politykę wspierania terenów wiejskich i promowania kultury wiejskiej oraz folkloru, nowelizacja przenosi kompetencje w zakresie pomocy finansowej udzielanej z budżetu państwa kołom gospodyń wiejskich, z ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Określono jednocześnie ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej, której źródłem są dotacje celowe udzielane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - czytamy.

Kancelaria zwróciła uwagę, że w podpisanej nowelizacji doprecyzowano zasady, jakim podlegają koła gospodyń wiejskich, które uzyskały osobowość prawną przed wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wpis do takiego rejestru koła, które już posiada osobowość prawną, nie będzie skutkował uzyskaniem osobowości prawnej. Dookreślono także przepisy dotyczące reprezentacji koła gospodyń wiejskich przed jego wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Wprowadzono również 30-dniowy termin na zgłaszanie przez koła gospodyń wiejskich zmian danych wskazanych we wniosku o wpis koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Nowelizacja wprowadziła także możliwość składania przez koła gospodyń wiejskich drogą elektroniczną wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz wniosków o przyznanie pomocy finansowej - za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR.

Ponadto, doprecyzowano zasady postępowania likwidacyjnego koła gospodyń wiejskich oraz określono, że sądem do rozstrzygania spraw w przedmiocie likwidacji kół gospodyń wiejskich jest sąd właściwy ze względu na siedzibę koła - wskazano.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - przypomniała kancelaria. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI