Ustawa dot. przedłużenia realizacji PROW wraca do komisjiPAP - 15 grudnia 2021 09:45


Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, którą we wtorek na posiedzeniu plenarnym rozpatrywał Senat, wraca do komisji, gdyż podczas debaty zgłoszono do niej poprawki.

Ustawę, którą Sejm uchwalił 2 grudnia, przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Senacie pracowała nad nią Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wnosiła o przyjęcie jej bez poprawek.

Poprawki do ustawy dot. przedłużenia realizacji PROW 

Poprawki do treści ustawy zaproponowano jednak podczas wtorkowej debaty w Senacie.

Ustawa związana jest z przedłużoną do dnia 31 grudnia 2022 r. realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jak opisywał podczas wtorkowej debaty senator sprawozdawca komisji Jacek Bogucki, program ten "teoretycznie powinien zakończyć się w 2020 roku, ale ze względu na to, że w Komisji Europejskiej nadal trwają prace nad uruchomieniem nowego programu, konieczne jest przedłużenie dotychczasowych działań w ramach PROW, żeby rolnicy mieli ciągłość w działaniach, szczególnie tych, które tej ciągłości wymagają".

Ustawa zmienia sześć ustaw, przewiduje m.in.: umożliwienie rolnikom załatwiania spraw online w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Upraszcza ponadto procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. na obszarach rolniczych i leśnych.