Umowa o pomocy przy zbiorach - co warto wiedzieć?

Autor: www.sadyogrody.pl 30 listopada 2017 11:32

Umowa o pomocy przy zbiorach - co warto wiedzieć? Daria Milewska, adwokat i wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k.

Do konsultacji publicznych trafił właśnie ministerialny projekt ustawy zmieniającej ustawę  o ubezpieczeniu społecznym rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzenie całkowicie nowego typu umowy, tzw. umowy o pomocy przy zbiorach. Umowa ta miałaby obejmować pomoc rolnikowi przy zbiorze warzyw i owoców w sezonie, w tym wykonywanie czynności poprzedzających lub następujących po zbiorze, ściśle ze zbiorem związanych (np. przygotowanie i wyczyszczenie pakowni lub chłodni) - mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Daria Milewska, adwokat i wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k.

Daria Milewska tłumaczy, że projektowana zmiana ma na celu wyeliminowanie umów o dzieło stosowanych przy pracach sezonowych  w rolnictwie i zastąpienie ich nowym rodzajem umowy cywilnoprawnej, dedykowanej tego rodzaju pracy.

- Zgodnie z aktualną wersją projektu ustawy umowa o pomocy przy zbiorach zawierana jest na piśmie przez rolnika z tzw. pomocnikiem rolnika (Polakiem lub cudzoziemcem) maksymalnie na okres 90 dni w roku kalendarzowym. W umowie strony mają obowiązek szczegółowego określenia czynności wykonywanych na jej podstawie przez pomocnika rolnika (np. zbiór owoców, sortowania, pakowanie, foliowanie, itp.). Umowa o pomocy przy zbiorach jest umową odpłatną, przy czym nie stosuje się do niej przepisów o wynagrodzeniu minimalnym oraz minimalnym wynagrodzeniu godzinowym (w przeciwieństwie do umowy zlecenia). Wynagrodzenie z tytułu wykonywania tego rodzaju umowy będzie mogło zatem być kształtowane dosyć elastycznie - mówi. 

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie podlegała zryczałtowanej składce ubezpieczeniowej (wypadkowej, chorobowej, macierzyńskiej i zdrowotnej), odprowadzanej do KRUSu. - Składka uiszczana będzie jednorazowo, za cały okres trwania umowy. Przy zawarciu umowy na maksymalny okres 90 dni, jednorazowa składka za jednego pomocnika wyniesie ok. 300 zł. Rolnik będzie miał obowiązek zgłoszenia pomocnika rolnika do ubezpieczenia i opłacenia pełnej składki w terminie 3 dni od dnia zawarcia z nim umowy o pomocy przy zbiorach - dodaje wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k.

Mecenas Daria Milewska przyznaje, że projekt ustawy jest na razie w bardzo wstępnej fazie legislacyjnej. - Niewykluczone więc, że zostanie poddany jeszcze wielu zmianom przed uchwaleniem ustawy w ostatecznym kształcie. W mojej ocenie należałoby np. rozważyć wydłużenie okresu, na jaki umowa o pomocy przy zbiorach może zostać zawarta. Przy plantacjach obejmujących więcej niż jeden rodzaj upraw (np. truskawki, borówkę i maliny) okres 90 dni może okazać się niewystarczający - przyznaje. 

- Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze kiedy projektowane przepisy miałyby wejść w życie. Biorąc pod uwagę aktualny etap prac nad ustawą wydaje się być mało prawdopodobne, aby ustawa zaczęła obowiązywać jeszcze w tym roku. Nie można jednak wykluczyć, że przepisy wejdą w życie przed nadejściem przyszłorocznego sezonu - podsumowała Daria Milewska. 

Projekt ustawy został utworzony 30 października 2017 roku i oznaczony numerem UD315.

Jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304555/katalog/12466309#12466309

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI