Kancelaria Prezydenta RP poinformowała we wtorek, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wyrobach winiarskich.

Przygotowana przez ministerstwo rolnictwa ustawa o wyrobach winiarskich jest nową kompleksową ustawą, która przejęła większość przepisów z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich. Dostosowała polskie prawo o przepisów UE. Ujednoliciła i uprościła wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Ułatwienia dla małych producentów wina

Nowe przepisy zwalniają drobnych producentów wina z obowiązku posiadania zezwolenia na obrót hurtowy, co umożliwi bezpośrednią sprzedaż takich napojów do restauracji i lokalnych sklepów. Przesunięto też o dwa miesiące termin zgłaszania chęci produkcji wina w danym roku, zniesiono bariery administracyjne związane z nadzorem nad produktami ubocznymi.

Nowa ustawa przewiduje wydanie czterech rozporządzeń ministra rolnictwa. Pozwala na zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 tys. l/rok do 100 tys. l/rok.

Umożliwia też produkcję takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub liczby pni pszczelich (uli - PAP), a także na ich wyrób poza składem podatkowym oraz zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym.

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.