Udziałowiec Grupy Azoty objęty unijnymi sankcjami

Autor: PAP 12 kwietnia 2022 11:45

Udziałowiec Grupy Azoty objęty unijnymi sankcjami osjanin posiada pośrednio 19,82 proc. udziałów Grupy Azoty. / fot. shutterstock

Zamrożenie aktywów wpisanego na unijną listę sankcji rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Kantora, nie ma bezpośrednich skutków dla spółki - poinformowała PAP w poniedziałkowym oświadczeniu Grupa Azoty. Kantor bezpośrednio nie posiada żadnych akcji Grupy Azoty - podała.

Wiaczesław Mosze Kantor od piątku jest objęty unijnymi sankcjami wobec Rosji, która dokonała inwazji na Ukrainę. Rosjanin posiada pośrednio 19,82 proc. udziałów Grupy Azoty. Jak oświadczyły w poniedziałek Azoty, nałożenie sankcji na mniejszościowego akcjonariusza nie skutkuje jakimikolwiek objęciem sankcjami Grupy Azoty.

Zamrożenie aktywów rosyjskiego oligarchy 

PAP zapytała w poniedziałek spółkę o to, czy aktywa Kantora zostaną zamrożone.

"Zamrożenie aktywów Wiaczesława Kantora działa z mocy prawa i obowiązuje wszystkie podmioty, które biorą udział w obrocie aktywami. Zamrożenie aktywów w odniesieniu do środków finansowych, jakimi są na przykład akcje Grupy Azoty, polega na zapobieganiu wszelkim ruchom tych środków, ich przekazywaniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub dowolną inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem" - przekazała PAP rzeczniczka prasowa Grupy Azoty Monika Darnobyt.

Jak wskazała, "zamrożenie aktywów Kantora nie ma bezpośrednich skutków dla Spółki". "Wiaczesław Kantor bezpośrednio nie posiada żadnych akcji Grupy Azoty SA. Decydujące zatem będzie postępowanie spółek z siedzibą w państwach UE (Cypr, Luksemburg), które posiadają akcje Grupy Azoty SA i które również są związane decyzją Rady (...) oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Rady (UE)(...), które nałożyły sankcje m.in. na Wiaczesława Kantora" - wyjaśniła rzeczniczka. Podkreśliła, że zamrożenie aktywów m.in. Kantora działa z mocy prawa i obowiązuje wszystkie podmioty, które biorą udział w obrocie aktywami. "W związku z tym, akcje posiadane przez Wiaczesława Kantora we wszystkich podmiotach prawa UE już zostały zamrożone w świetle prawa i od podmiotów zarządzających obrotem papierami wartościowymi oczekuje się ich zamrożenia"- wskazała.

Na pytanie, czy Kantor był informowany o groźbie sankcji, rzeczniczka odparła: "Grupa Azoty SA dowiedziała się o nich - tak jak wszystkie podmioty prawa UE - z opublikowanych: Decyzji Rady (...) oraz Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE)".

Grupa Azoty nie jest objęta sankcjami 

Wcześniej, w poniedziałek, spółka poinformowała PAP, że "Grupa Azoty nie została objęta żadnymi sankcjami ani w UE ani w USA". "Brak jest jakichkolwiek powodów, dla których mogłaby zostać objęta sankcjami. Podkreślamy, że Grupa Azoty nie jest własnością ani podmiotem kontrolowanym przez władze Federacji Rosyjskiej ani inne podmioty objęte sankcjami. Nie ma żadnych przesłanek do tego, aby zmianie uległ sposób zawierania transakcji przez spółkę z podmiotami z UE, USA czy też innych krajów" - przekazała Grupa Azoty.

Spółka zwróciła uwagę na to, że Grupa Azoty przestrzega wszystkich przepisów sankcyjnych, potępia agresję Rosji oraz wszelkie działania skierowane przeciwko Ukrainie i nie posiada żadnych relacji z Rządem Federacji Rosyjskiej, w związku z czym nie ma żadnego ryzyka objęcia spółki sankcjami.

"Do chwili obecnej Spółka nie otrzymała informacji o zmianie stanu posiadania głosów przez Pana Kantora, zgodnie z regulacjami przewidzianymi w art. 69 Ustawy o ofercie" - dodała spółka.

Sejm skierował w piątek, 8 kwietnia br., do dalszych prac w Senacie ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ma ona nałożyć sankcje na oligarchów rosyjskich posiadających aktywa w Polsce m.in. zamrażając ich majątki.

Grupa Azoty to największy w Polsce producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz chemikaliów, jest też jednym z największych odbiorców gazu ziemnego. Jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 33 proc. udziałów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI