Ubezpieczenia rolne - tematem rozmów ministra rolnictwa z NSZZ Solidarność RIPAP - 25 listopada 2021 15:38


Ubezpieczenia upraw rolnych były jednym z tematów czwartkowych rozmów wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” - poinformował resort rolnictwa.

Zdaniem ministra najkorzystniejszy byłby system oparty na ubezpieczeniach wzajemnych.

"Przede wszystkim musi być to system powszechny. Mamy zabezpieczone bardzo duże środki finansowe na dopłaty do ubezpieczeń oraz w rezerwie budżetowej. W sumie jest to ponad 4 mld złotych" - podkreślił wicepremier cytowany w komunikacie.

Kowalczyk odniósł się też do wysokich cen środków produkcji, zwłaszcza nawozów wskazując, że główną przyczyną ich wzrostu był skok cen gazu. "Podjęliśmy szybkie działania. Decyzje grupy Azoty spowodowały obniżkę cen nawozów, ale dalszy ich spadek jest niemożliwy bez spadku cen gazu" - poinformował wicepremier.

Ponadto rozmowa dotyczyła zagadnień związanych z rolniczymi emeryturami, rozmawiano o proponowanym nowym rozwiązaniu, czyli możliwości uzyskania emerytury bez konieczności pozbywania się gospodarstwa. W opinii Kowalczyka, ta sprawa musi być jeszcze bardzo dokładnie przeanalizowania, aby nie nastąpiło zahamowanie zmiany pokoleniowej na wsi.

Przedstawiciele "Solidarności" zwracali również uwagę na konieczność włączenia rolników do systemu opieki wytchnieniowej dla osób, które zajmują się najbliższymi, wymagającymi całodobowej opieki. Mówiono także o zasiłku chorobowym dla ubezpieczonych w KRUS. Minister zgodził się, że "w obecnych warunkach niezbędne jest zdecydowane zwiększenie wysokości tego zasiłku".

Kowalczyk zaprosił związek zawodowy rolników do szerokiej współpracy i do dalszych rozmów. "Jestem otwarty na każde propozycje, aby wypracować najlepsze rozwiązania" - zadeklarował Kowalczyk.